Röportaj

Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ile Röportaj | SintekPlus Sayı 3

Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü YÜCELİK “Tesislerimizde modern filtrelerin kullanılması, ağaç dikimi, peyzaj çalışmaları, yasal gereklerin yerine getirilmesi ve tesislerde görüntü kirliliğine sebep olacak olumsuzlukların giderilmesi, çevreye yönelik hassasiyetlerimizin başında gelmektedir.”

Röportajımıza sizi tanıyarak başlayabilir miyiz?
1952 yılında Erzurum’da dünyaya geldim. 1975 yılında ticaret hayatına atıldım. Otomobil ve kam- yon bayiliği, yedek parça satıcılığı ve inşaat malzemeleri gibi sektörlerde faaliyet gösterdim. 1987-92 yılları arasında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yerine getirdim. 1992 yılında ETSO’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildim. 2005 yılına kadar bu görevi devam ettirdim.

2009 yılında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçimlerinde tekrar aday oldum ve bir dönem aradan sonra yeniden ETSO Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildim. Halen bu görevimi devam ettirmekteyim. Hem ER- ÇİM-SAN Holding A.Ş.’nin hem de Aşkale Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmekteyim. Aynı zamanda; Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği ve TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeliğini yürütmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıyım.

Şu an itibariyle Aşkale Çimento’nun kaç adet çimento, hazır beton ve diğer yardımcı tesisi bulunmaktadır?
Aşkale Çimento, 1992 yılında bölge insanı tarafından kurulan, bin ortaklı ERÇİMSAN şirketi ta- rafından özelleştirme yoluyla satın alındı. Aşkale Çimento’da özelleştirme ile birlikte hem yatırımlara ve de pazar payının genişletilmesi noktasında ciddi gayretler gösterildi. Bu güne geldiğimizde; sahip olduğumuz değerler, savunduğumuz ilkeler, bizi tamamlayan misyon ve vizyonumuz, birlikte yol aldığımız paydaşlar, kurumsal kimliğimizi tamamlayan tüm unsurlar ve sürdürülebilir olması için gayret gösterdiğimiz sistemler; Aşkale Çimento markasını oluşturmaktadır. Aradan geçen 23 yıl içinde; çimento sektöründe Aşkale, Trabzon, Erzincan, Gümüşhane, Van ve Bilecik’teki fabrikaları ile önemli bir aktör haline gelen şirketimizin Erzurum, Ağrı, Aşkale, Trabzon, Beşikdüzü, Tirebolu, Rize, Bilecik, Bursa ve Tokat’ta da hazır beton tesisleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Erzincan’da Çelik İmalat Tesisi ve Tercan’da Taş Kırma ve Öğütme Tesisi bulunmaktadır.

Aşkale Çimento’nun toplam üretim kapasitesi nedir?
Bugün tüm grubumuzun yıllık klinker üretim kapasitesi yaklaşık 6,5 milyon tondur. Çimento üretim kapasitemizin yıllık ortalama 9,5 milyon ton çimento olması, gücümüzün rakamsal olarak önemli göstergelerinden birisidir. Şu anda Türkiye çimento tüketiminin yaklaşık %7’sini karşılamaktayız.

İlerleyen tarihlerde Aşkale Çimento’nun yurtiçi ve yurtdışında ne gibi yatırımları olacak?
Türkiye’nin mutlak şekilde kendi hammadde ve yeraltı kaynaklarını daha fazla harekete geçirmesi gerektiğini savunuyoruz. Ülkemizin 2023 için ortaya koyduğu hedefleri ve bunlara katkı yapmayı da önemsiyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için yıllardan beridir ciddi mücadeleler veriyor, sürekli üretime ve istihdama dayalı yatırımlar yapıyoruz. Bu anlamda bir çok stratejik planlama yapmaktayız. Büyüme endeksli yatırımlarımız devam edecek.

Aşkale Çimento’nun ihracat rakamları nelerdir? Özellikle hangi ülkeler pazar olarak seçilmektedir?
Ülkemizin kalkınmasında ve şirketimizin büyümesinde ihracat rakamlarının ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Şirketimiz son yıllarda gerçekleştirdiği kapasite artırımı ve yatırımlarla ihracata daha fazla yönelmenin altyapısını oluşturmaktadır. Şu anda; Gürcistan, Nahçivan, Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna olmak üzere bir çok ülke- ye ihracat yapmaktayız.

Her daim dillendirilen emlak krizi konusunda neler söylenebilir?
İnşaat sektörü ülkemizin önemli dinamiklerinden birisi. Özellikle son yıllarda büyükşehirlerde emlak piyasasındaki canlılık dikkat çekici. Elbette arz ve talep dengesi iyi gözetilmeli. Şu anda konut üretimi yurtdışı talepler dolayısıyla da canlı görünüyor. Ülkemizde yönetimsel anlamda istikrar olduğu sürece ciddi bir krizin olacağını düşünmüyorum.

Yenilenebilir enerji kullanımı hususundaki çalışmalarınız nelerdir?
Çevre duyarlılığı ile alakalı örnek davranışlar sergileyen şirketimiz atık gazdan enerji üretiminde Türkiye’de model oluşturdu. WHR sitemi olarak adlandırılan ve Aşkale’de bulunan fabrikamızda gerçekleştirilen yatırımla günlük ortalama 120 bin kilovat saat elektrik enerjisi üretiyoruz. Benzeri bir projenin Van ve Gümüşhane’de bulunan fabrikalarımızda da gerçekleştirilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu yatırım çevre duyarlılığıyla birlikte enerji tasarrufunu da sağlamaktadır.

Çevre duyarlılığı konusundaki çalışmalarınız nelerdir?
Son yıllarda çevre ile ilgili beklentilerin dünya ölçeklerine getirilmesi amacıyla birçok hazırlık ve iyileştirme yapıyoruz. Tesislerimizde modern filtrelerin kullanılması, ağaç dikimi, peyzaj çalışmaları, yasal gereklerin yerine getirilmesi ve tesislerde görüntü kirliliğine sebep olacak olumsuzlukların giderilmesi, çevreye yönelik hassasiyetlerimizin başında gelmektedir. Sektörde bir ilk olma açısından 2 adet özel orman alanı oluşturduğumuzu da ifade etmek isterim.

Ar-Ge çalışmalarınız hangi mevzular üzerine yoğunlaşmaktadır?
Kuruluşundan bu yana gerek ürün kalitesi ve gerekse müşteri memnuniyeti açısından önemli yatırımlar ve çalışmalar yapan şirketimiz, araştırma ve geliştirme konusunda da son yıllarda atılımlar gerçekleştirdi. Tüm tesislerimizde 24 saat esasına göre çalışan laboratuarlarımız hammadde, yarı mamul ve mamullerin belirlenen kalite standartlarında olması için çalış- maktadır. Ar-Ge çalışmalarının merkezi bir yapı içinde toplanması doğrultusunda da girişimlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor.

Beton yollar konusunda ne düşünüyorsunuz? Türkiye asfalttan neden vazgeçemiyor?
Türkiye Çimento sektörünün, hammadde konusunda tamamen kendi kaynaklarını kullanması ve üretimiyle ülke ihtiyacını karşılaması vurgusu, beton yol uygulamalarında bizler için ciddi bir farkındalıktır. Hizmet ömrü, maliyeti, bakım-onarımı, sosyal ve çevresel etkileri gibi daha bir çok özelliğiyle beton yollar konusunun ülkemizde kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte konuşulması artık kaçınılmazdır. Ülkemizde asfalt yolların bakım ve onarımıyla birlikte ortaya çıkan trafik sıkışıklıkları, zaman ve iş kaybı ve havaya salınan egzoz emisyonları hepimizin malumudur.

Çok daha seyrek bakım ve onarıma gerek duyulan beton yollar, aynı zamanda sosyal ve çevresel avantajlar getirmektedir. Ülkemiz koşulları dikkate alındığında, çimento ve hazır beton yurdun her köşesinde kolayca temin edilmektedir. Çimento yerli bir malzeme iken asfalt ithalatla ilgilidir, temininde de zaman zaman güçlük yaşanmaktadır. Günümüzde petrol fiyatlarındaki ani artışlar nedeniyle asfalt yolların birim fiyatı sıkça yükselmektedir. Beton ve dolayısıyla çimentonun birim fiyatında keskin değişiklikler meydana gelmez. Beton yolların çevreyle dost olduklarını ve ulaşım konusunda sosyal yönden kabul edilebilir çözümler getirdiklerini bilmek- te de aynı derecede önem kazanmıştır.

Ülkemizin kalkınma ve yaşanabilir alanlar oluşturması noktasındaki hedeflerinde “Beton yol uygulamasının” can alıcı bir unsur olduğunu yeniden vurgulamakta fayda buluyorum. Bu doğrultuda üzerimize düşecek tüm sorumlulukları fazlasıyla yerine getireceğimizi bilmenizi isteriz. Beton yol uygulamasının özünde; milli kaynakların kullanılması, dışa bağımlılığın azaltılması ve kaliteli yaşam seçeneklerinin olduğunu bilmenizi isteriz. Beton yollar da bunun en önemli uygulamalarından biridir.

Gelişen Afrika pazarı hakkında neler söylenebilir?
Daha önce ihracatla alakalı rakamlarımızı yükseltmek için bir takım girişimler ve gayretler içinde olduğumuzu ifade etmiştim. Afrika pazarı da bu doğrultuda bize uzak değil. Çalışmalarımız ve girişimlerimiz var. Bu pazarı önemsiyoruz ve ürün kalitemizle başarılı olacağımıza da inanıyoruz.

Sosyal sorumluluk projeleriniz nelerdir? Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
Tesis ve işletmelerimizin bulunduğu bölgelerde sadece ekonomik kaygıları değil aynı zamanda sosyal ve çevresel unsurlara da büyük önem vermekteyiz. Aşkale’de yaptırdığımız kız yurdu ile yüzlerce kız çocuğumuz barınma sıkıntısı yaşamadan eğitimlerini görmektedir. Yine Erzurum’un Pasinler ilçesinde de benzeri bir proje gerçekleştiriyoruz. Aşkale Çimento’yu oluşturan unsurlara sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla yüksek değerler kazandırmak bizim için önemli. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, daha güvenli ve refah dolu yarınlara katkı sağlamakta bunun bir parçası.

En Üste Çık