Röportaj

Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İNALTEKİN: “Uluslararası Teknoparklar Birliği tarafından birincilik ödülü aldık. Bu bizim için oldukça önemli.” | SintekPlus Sayı 11

Sizi tanıyarak başlayabilir miyiz?
1984 doğumluyum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuyum. Mezun olalı 10 yıl oldu ve bu süreçte teknoloji geliştirme alanında farklı pozisyonlarda görev aldım. Son 5 yıldır Bilkent Cyberpark bünyesinde yer alıyorum. Yaklaşık 1.5 yıldır da genel müdürlük görevimi yürütüyorum.

Bilkent Cyberpark hakkında bilgi alabilir miyiz? Kuruluş amacı nedir?
Bilkent Cyberpark bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Resmi olarak teknoloji geliştirme bölgesi olarak anılsa da, halk içerisinde Teknopark olarak adlandırılır. Peki Teknopark nedir? Teknoloji tabanlı girişimciliğin desteklendiği ortamlardır. Başka bir deyişle; Ar-Ge ve inovasyona dayalı şirketlerin kurulmasına teşvik eden, onlara kaliteli ofis alanları ve hizmetleri sunan yapılardır. Düşük teknolojili ürünler ihraç ediyoruz. Buğday ihraç ediyoruz kilosu bilmem ne kadar, chip alıyoruz, gramı bilmem ne kadar gibi kıyaslamalar yapılıyor. Temel olarak işte bu kıyaslamalarda biz yüksek teknoloji ile kilogram fiyatı çok daha yüksek olan ürünlerin ortaya çıkmasına destek oluyoruz.

Teknoloji geliştirme bölgeleri özel bir yasaya (No: 4691 TGB Kanunu) tabi olarak kurulan ortamlardır ve ülkemizde 68 tane Teknoloji Geliştirme Bölgesi bulunmaktadır. Bunların 55 tanesi aktiftir. Bilkent Cyberpark, Türkiye’nin ilk özel üniversite teknoparkı olup hali hazırda en büyük teknoparklar arasında yer almaktadır.

Şu anda Cyberpark’ta 110.000 m2 kapalı alanda, 250 yüksek teknoloji firması yer alıyor. 400 dönümlük bir arazide 15 bina da bu firmalar teknoloji üretmeye de- vam ediyor.

Sunduğunuz avantajlar, ayrıcalıklar nelerdir?
Teknoparkların iki tip rolü var. Birinci rolümüzde, kaliteli ofis ortamı sunmanız ve tesis yönetimi yapmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız taktirde iyi bir iş merkezine sahip olursunuz. Ancak teknoparkı teknopark yapan, aslında yönetimlerin firmalarına sunduğu katma değerli hizmetlerdir. Biz burada, özellikle sunduğumuz bu hizmetlerle ön planda kalmaya çalışıyoruz.

Firmalarımıza yıl içerisinde ciddi sayıda eğitimler veriyoruz. Mentörlük, danışmanlık hizmetleri veriyoruz.
Yurt dışına ticaret heyetleri düzenliyoruz, yurt dışından konukları burada ağırlıyoruz ve firmalarımızla bir ara- ya getiriyoruz. Kuluçka ve ön kuluçka programımız var.

Ticaret hayatına yeni başlamış olan 0-3 yaş arasındaki teknoloji tabanlı firmaları kuluçka firması olarak adlandırıyoruz. Bu firmalar için özel hizmetlerimiz var, bunları birebir takip ediyoruz ve bir çoğundan kira bedeli almıyoruz. Üzerine ücretsiz birçok hizmeti sunuyoruz.

Bütün bu hizmetlerin bütünü, Katma Değerli Hizmetler olarak geçiyor. Bilkent Cyberpark olarak ön plana çıkan özelliğimiz işte bu Katma Değerli Hizmetler. Oldukça ciddi programlarımız ve projelerimiz var, bunların birçoğu da uluslararası çapta ödüllü programlar.

Geçen hafta Uluslararası Teknoparklar Birliği tarafından projelerimizin birisi ile birincilik ödülüne layık görüldük. Bu bizim için oldukça önemli. Ülkemize bu alanda bir birincilik ödülü kazandırmanın gururu içindeyiz. Bu ödül yaptığımız çalışmaların başarısını ispat- lamanın yanı sıra Türkiye’deki teknoparkların uluslararası arenada yarattığı değerin bir göstergesidir.

Peki Bilkent Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının Ar-Ge çalışmalarına destek veriyor musunuz?
Gerek Bilkent Üniversitesi öğrencisi, gerek mezunları bizim açımızdan öncelikliler. Onlara destek vermek istiyoruz. Zaten teknoparkların temel amaçlarının biri de üniversite-sanayi iş birliğidir. Biz bunları destekleyici faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz.

Verdiğiniz eğitimlerle ilgili bilgi alabilir miyiz?
Çok çeşitli eğitimlerimiz var. Eğitimlerimizi büyük ölçüde firmalardan aldığımız bildirimlere göre gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Mesela anketler yapıyoruz ya da kendi tecrübelerimizle ihtiyaçları belirleyerek eğitimleri kurgulamaya çalışıyoruz. Çok basit örnekler verecek olursak satış teknikleri, pazarlama, patent, proje yönetimi gibi çok farklı alanlarda idari eğitimler ile birlikte Sanayi 4.0, siber güvenlik, nesnelerin interneti gibi teknik eğitimler de düzenliyoruz…

Bildiğimiz kadarıyla danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Bunu biraz açabilir miyiz?
Biz aslında danışmanlıktan 1 adım öteye geçtik. Danışmanlık, koçluk, mentörlük gibi kavramlar birbirine çok girmiş kavramlar aslında. Biz bunun mentörlük tarafında durmaya çalışıyoruz. Yani birebir tüm firmalarımızı takip ederek onların neler yaptığı, yapacağı ya da yapması gerektiği konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Burada her firmamızın bir sorumlusu vardır ve firmanın Cyberpark’a girmesiyle birlikte tüm aktivitelerini bilir. Mesela Ar-Ge’si, kaç ay sonra biteceği, ürün çıktıysa onun basına taşınması, projenin daha başlangıç aşamasında bu Ar-Ge’nin pazarda karşılığı var mı ya da iş fikrini dönüştürmek mi gerekiyor gibi birçok konuda firmalara destek veriyoruz ki doğru yolda ilerlesinler…

Merak edilen bir başka konu ise Bilkent CyberPark’ta yer almak istesek nasıl bir yol izlemeliyiz?
Burası özel bir yasa ile kurulan bir bölge, bu yüzden herhangi bir firmanın CyberPark’ta yer alması için mevzuat gereği çeşitli kurallara uyulması gerekiyor. Bu sadece Cyberpark’ın kuralı değil tüm teknoparklar için geçerli. En temelinde bu işin Ar- Ge var. Bir firmanın bir teknoparkta yer alabilmesi için en temel unsur Ar-Ge. Mevzuatta bu çerçevede tanımlı çeşitli terimler mevcut. Ar-Ge, yazılım ve tasarım yapan firmalar teknoparklarda yer alabiliyor. Bununla birlikte, üniversite ile iş birliği, ihracat potansiteli, fikri mülkiyet potansiyeli gibi bir çok unsur da elbette değerlendirme kriterleridir.

Okuyucularımızla son olarak paylaşmak istediğiniz şeyler nelerdir?
Biz hizmetlerimizle ön planda olan bir teknoparkız. Şu anda 250 firmamız var. Sayıca çok daha fazla artma gibi bir planımız yok. Yani 350 firma olalım, 500 firma olalım gibi heveslerden öte, mevcut firmalarımızın niteliklerini artırmak bizim için daha öncelikli. Bu amaçla projelerimizi, programlarımızı kurguluyoruz. Şu anda yürütmekte olduğumuz 10’un üzerinde programımız var. Bunların birçoğu firmalar için iş geliştirme programları.

Kısacası biz yönetim olarak firmalarımızın gerek teknik anlamda gerekse iş geliştirme anlamında ihtiyaçları olan bütün hizmetleri sağlıyoruz. Biz en iyi hizmeti sunduğumuzu iddia ediyoruz, çünkü ulusal ve uluslararası birçok mecradan farklı ödüller aldık. Bu da bizim başarımızın göstergesi.

En Üste Çık