Teknik Makaleler

Çimento Üreticisi Aalborg Portland A/S Beumer Group’un Boru Konveyörüne Güveniyor Ekonomik Yönden İkna Edici Bir Alternatif | SintekPlus Sayı 11

Çimento üretimi çok enerji tüketir. Bu nedenle Aalborg Portland A/S Danimarka’daki merkez fabrikasında ekonomik ve sürdürülebilir bir işletme için kalsinatör ve ana brülörü alternatif yakıtlar ve hammaddelerle çalıştırmayı tercih ediyor. BEUMER Group AFR-Systems (Alternative Fuels and Raw Materials – Alternatif Yakıtlar ve Hammaddeler) adlı faaliyet alanıyla üreticiyi destekleyerek farklı bileşenlerden oluşan malzemelerin etkili şekilde taşınması, depolanması ve dozlanması için bireysel tümleşik çözümleri geliştirmektedir. Bu çözümün kalbi yenilikçi boru konveyördür: Kapalı taşıma sistemleri yakıt ve hammaddeleri çevre dostu şekilde, toz kaldırmadan ve enerji tasarruf ederek taşımaktadır.

Aalborg Portland İtalyan çimento grubu Cementir Hol- ding S.p.A.’ya aittir. Bu şirketler grubu dünyada bu yapı malzemesinin en büyük ve önde gelen üreticilerinden bi- ridir. Danimarka’nın Aalborg şehrindeki merkez fabrikası dışında Çin, Mısır, Malezya, İtalya, Türkiye ve ABD’de başka üretim tesisleri bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda satış ve dağıtım noktaları var.

Birincil Yerine İkincil Yakıtlar
Çimento üretimi eskiden beri çok enerji tüketen bir sanayi dalıdır. Kömür, gaz ve petrol gibi pahalı birincil yakıtların kullanımını önleyerek daha ekonomik ve sür- dürülebilir şekilde üretmek için Aalborg Portland birkaç yıldan beri kalsinatördeki yanma prosesi için alternatif yakıtları tercih ediyor. Aalborg Portland’ın proje müdürü Ole Strøm Hansen şöyle açıkladı: “2014 yılında mevcut sistemi optimize edip genişletmeye karar verdik”.

Çünkü yakıtın her iki kalsinatöre taşınması için üretici o zamana kadar uzun pnömatik taşıma hatlarını kullanıyordu. Fakat bu tür sistemler yoğun bir bakımı gerektirip sık sık arızalandığı için üretici pek memnun değildi. Hansen, “Ayrıca mevcut taşıma hattının kapasitesini saatte iki kere 20 tona yükseltmek istedik” diye devam etti.

Yeni konsepte bir yandan Residue Derived Fuel (RDF – atıktan türetilmiş yakıt) kalsinatöre, diğer yandan Solid Recovered Fuel (SRF – yedek yakıtları) ana brülöre taşın- maktadır. Çözüm alternatif yaktıların depo binasından döner fırının alanına taşınması ve kalsinatör ile ana brü- lörün gravimetrik beslenmesinden ibarettir.

Sorumlu kişiler mevcut pnömatik taşıma hattının uzunluğunu kısaltmaya ve kalan mesafenin yerine mekanik bir taşıma sistemini yerleştirmeye karar verdiler. Fakat iş bununla bitmedi. Üretici ek olarak ana brülör dozlanması için kapasitesi saatte on ton kadar olan, tümüyle yeni bir taşıma hattını inşa etmek istedi. Hansen, “mekanik taşıma sistemlerinin değişik modellerini değerlendirdik” diye hatırlıyor. Danimarkalılar sonunda BEUMER Group’un yenilikçi Boru Konveyör teknolojisine dayanan bir tam çözüme karar verdiler.

Her Durum İçin Uygun Çözüm
Çimento üreticilerini İngilizce olarak Alternative Fuels and Raw Materials olarak adlandırılan alternatif yakıt ve hammaddeler konusunda desteklemek için BEUMER Group AFR-Systems kurarak tam bir faaliyet alanını oturttu. BEUMER Group’ta proje müdürü olarak çalışan Michal Hrala’nın dediği gibi “uzmanlık bilgimizle ve müşteriye özel olarak tasarlanan sistemlerimizle müşterilerimize en iyi şekilde hizmet edebiliyoruz. Bu alanda sahip olduğumuz uzun yılların deneyimiyle birlikte müşteri isteklerini de her zaman hesaba katıyoruz.”

Bunun sonucunda sistem tedarikçisi teslimat aracının kabulü ve boşaltılmasından alternatif katı yakıtların depolanması, taşınması ve dozlanmasına kadar bütün işlem zincirini uygulamaya özgü şekilde tedarik edip kurabilecek durumdadır. Müşteri her şeyi tek bir elden temin eder ve danıştığı tek bir partneri var.

Odak Noktası Olarak Boru Konveyör
Tomas Hrala, “çeşitli tane büyüklüklerinden ve bu alternatif yakıtların farklı bileşimlerinden dolayı her bir hatta özgü bir sistem çözümü geliştirilmeliydi” diye bahsetmektedir. Geri kazanılmış yedek yakıtları depo binasından kalsinatöre ve ana brülöre taşımak için BEUMER Group bu tesislerin kalbi olarak birer boru konveyör ekipmanlarıyla birlikte tedarik edip monte etti. Hrala’nın tarif ettiği gibi “bu taşıma teknolojisi hem ekolojiktir hem de az bakım gerektirir. Kapalı yapısıyla çevreyi düşen malzemeden ve emisyonlardan güvenilir şekilde koruyor.

Aynı zamanda hat boyunca toz da oluşamıyor.” Bükülme kabiliyetinden dolayı başka bantlı konveyörlerle karşılaştırıldığında daha az transfer kuleleri gereklidir. Sistemin bu özelliğinden dolayı kullanıcı belirgin şekilde yatırım maliyetinden tasarruf eder ve BEUMER Group sistemi müşterinin özel planına uyarlayabilir.

Verimli Tam Sistem
Fırına hazır olan malzeme kayar tabanlı treylerde teslim edilir. Malzeme kabulünde alternatif yakıtlar boşaltılır ve depolanır. Taşınan malzeme mevcut depo binasından BE- UMER Group’un modernize ettiği kayar tabanlar aracılığıyla her iki taşıma hattına aktarılmaktadır. Tedarik edilen tüm taşıma sistemleri ve ilgili ekipmanlar birbirlerini tamamlayan dişliler gibi çalışarak sürekli bir yakıt beslemesini sağlar. Kalsinatöre giden, çapı 350 mm, uzunluğu 135 metre olan boru konveyör saatte 50 ton kadar malzemeyi 35 metreküplük bir ara siloya taşıyabilir.

Bir aktivatör ve iki çift salyangoz indirme taşıyıcı ile donatılmış olan silo malzemeyi iki dozajlama ve pnömatik taşıma hattında her iki kalsinatöre dağıtmaktadır. Kalsinatöre giden, hücre tekerlekli vanalar ve fanlarla donatılan iki yeni pnömatik taşıma hatları aynı şekilde BEUMER Group tarafından tam olarak tasarlanıp tedarik edilmiştir. BEUMER Proje Müdürü Sn. Michal Hrala şöyle hatırlıyor: “Tesisatları yapısal açıdan tasarlarken özel bir zorlukla karşılaştık.” Kalsinatörlerin bulunduğu binanın içinde kısacası Penthouse denilen ek bir kısım var.

Bu kısım boru konveyörün boşaltma istasyonunu, iki çift salyangoz indirme taşıyıcısı olan ara silo ve pnömatik taşıma sistemiyle birlikte iki tartılı bant besleyiciyi taşımaktadır. Sn. Hrala, “Penthouse’u, mevcut binaya yapılacak maksimum yük girişi aşılmayacak şekilde statik olarak hesaplamak zorunda kaldık” diye devam etti. “Aynı zamanda Penthouse’un altında fabrika araçlarının geçebileceği bir geçidin bulunması talep edilmişti.”

Ana brülöre giden hattın en önemli kısmı çapı 200 mm ve uzunluğu 201 metre olan bir boru konveyördür. Onun taşıma kapasitesi saatte on iki tondur. Konveyör, temizlik eforunu en aza indiren bir kazıyıcı talaş konveyör ve bir toz tutucu filtre ile donatılmıştır. Yakıt bir helezon konveyör aracılığıyla depo binasındaki kayar tabandan boru konveyöre aktarılmaktadır. Ana brülör binasındaki dozaj sisteminin kapsamında aktivatör ve çift salyangoz indirme taşıyıcı ile donatılmış on metreküplük bir ara silo ve bir tartılı bant besleyici bulunmaktadır. Bunun dışında fan ve hücre tekerlekli vana ile donatılmış pnömatik bir taşıma hattı da var.

Aalborg Portland’da çalışan Ole Strøm Hansen şöyle özetliyor: “Bu iki tam sistemden çok memnunuz. Taşıma sistemleri ve ilgili ekipmanlar birbirlerini tamamlayarak sürekli bir yakıt beslemesini sağlar.” Peki BEUMER Group ne diyor? Tomas Hrala durumu şöyle noktaladı: “Çimento sanayinde alternatif yakıtların kullanımında kapsamlı bir yeterliğe sahip olduğumuzu ve müşterilerimizi bir partner olarak etkili şekilde destekleyebileceğimizi tekrar kanıtladık.”

.

En Üste Çık