Gezi

Fildişi Sahili Cumhuriyeti | SintekPlus Sayı 2

Batı Afrika’da yer alan ufak ülkelerden bir diğeri de Fildişi Sahili Cumhuriyeti’dir. Ülke her ne kadar bağımsız olmasına rağmen adının Fransızca “République de Côte d’Ivoire” şekliyle kullanılmasını istemektedir. Güney tarafından Atlas Okyanusu’yla çevrili olan ülkenin komşuları Liberya, Gine, Mali, Burkina Faso ve Gana’dan oluşmaktadır. 1983’den beri başkenti Yamoussoukro şehri olan ülke 1960 yılında bağımsızlığına kavuşmuş ve yaklaşık olarak 21.000.000’luk bir nüfusa sahiptir.

Fakat başkentin aksine Abidjan kenti ülkenin ticari ve idari merkezi olmaya devam etmektedir. Yüzölçümü 322.460 km² olup kıyı uzunluğu ise 515 kilometredir. Bölgedeki ülkelere nazaran bu oldukça fazla bir kıyı uzunluğu mesafesidir. Ülke eski bir Fransız sömürgesi olması sebebiyle resmi dil olarak Fransızca’yı benimsemiştir. Bunun yanı sıra altmış farklı yerel lehçe konuşulmakla birlikte en yaygın olanı Dioula lehçesidir. Ülkede beş ana etnik grup olmakla birlikte bunların oranları da şu şekildedir:

-Akanlar: %42,1
-Voltaikler (Gur): %17,6
-Kuzey Mandlılar: %16,5
-Kroular: %11
-Güney Mandlılar: %10

Çok çeşitli etnik grupların olmasının yanında
dinsel dağılım bakımından da oldukça karışık
bir ülkedir. Fildişi Sahili Cumhuriyeti’ndeki
dinsel oranlar da şu şekildedir:

-İslam: %40,7
-Animist: %24,6
-Katolik: %17,5
-Protestan: %10,6
-Diğer Bağımsız Hıristiyan Kiliseler: %6,1

Fildişi Sahili Cumhuriyeti toplamda elli sekiz ile ayrılan on dokuz bölgeden oluşmaktadır. Bu ana bölgelerin adları şunlardır: Agnéby, Bafing, Bas-Sassandra, Denguélé, Dix-Huit, Montagnes, Fromager, Haut-Sassandra, Lacs, Lagunes, Marahoué, Moyen-Cavally, Moyen- Comoé, N’zi-Comoé, Savanes, Sud-Bandama, Sud-Comoé, Vallée du Bandama, Worodougou ve Zanzan.

Türkiye – Fildişi Sahili ilişkileri
15 Kasım 2009 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Abidjan şehrindeki büyükelçiliği faaliyete başlamıştır. İstanbul ve İzmir’de Fahri Konsolosluğu bulunan Fildişi Sahili, 2013 yılında Ankara’da Büyükelçilik açma kararı almıştır. Ankara Büyükelçisi 18 Şubat 2013’te Güven Mektubunu sunarak görevine başlamıştır. Bunun haricinde ülkemizin son dönemde Afrika’ya olan ilgisi sebebiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi beklenmektedir. Fildişi Sahili’ndeki BM Operasyonu (UNOCİ) bünyesinde halen Türk polis kontenjanı da görev yapmaktadır.

Sahra Çölü’nün güneyinde bulunan Afrika ülkelerinden Fransızca konuşulanlar arasında ikili ticaret hacmi en yüksek olanı Fildişi Sahili’dir. Buna mukabil ticaret hacmi 2011’de 205 milyon ABD Doları, 2012’de ise 197 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Fildişi Sahili’ne çimento, demir-çelik ürünleri, elektrik kablosu ve çeşitli gıda sanayi ürünleri ihraç eden ülkemiz bu ülkeden kakao, kauçuk, kereste ve pamuk satın almaktadır.

Bütün bunların haricinde Abidjan’da bugüne kadar 19 – 22 Nisan 2000, 24 – 26 Nisan 2002 ve 1 – 4 Kasım 2010 tarihlerinde olmak üzere üç kez Türk İhraç Ürünleri Sergileri düzenlemiştir. Türkiye her yıl bu ülkeye yüksek öğrenim bursları tahsis etmektedir. Ayrıca burada vatandaşlarımızın açtığı
ilk-orta-lise düzeyinde eğitim veren bir okul dahi bulunmaktadır.

Fildişi Sahili hakkında genel iktisadi bilgiler
Zengin doğal kaynakları sayesinde bulunduğu bölgedeki en zengin ve iktisaden güçlü ülke durumunda olan Fildişi Sahili’nde 1999 askeri darbesinden itibaren 2011 yılına kadar süren siyasi istikrarsızlık ve iç savaş dönemi ekonomiye büyük zarar vermiştir. Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) bölgesi toplam GSYİH’sının % 40’ına bu ülke sahiptir.

Bölgenin en gelişmiş ülkesi olarak bilinen Fildişi Sahili kakao üretiminde de dünya lideridir (Dünya kakao üretiminin % 42’sini gerçekleştirmektedir). Fildişi Sahili tarıma dayalı olan bir ekonomiye sahiptir. En başta gelen tarım ürünleri olarak kahve, kakao, pamuk, mısır, pirinç, kauçuk, kereste ve tropik meyveleri sayabiliriz. Tarımın yanı sıra hayvancılık ve balıkçılıkta ihracatta önemli bir yer tutmaktadır. Fildişi Sahilleri’ndeki sulanan araziler yaklaşık olarak 680 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Bunun yanı sıra toprak kullanım oranları şu şekildedir:

-Ekilebilir Arazi: %8,
-Meralar: %41,
-Orman: %22,
-Diğer: %25.

Maden kaynakları bakımından oldukça zengin olan ülkede; petrol, elmas, altın, doğal gaz, demir, nikel, manganez, boksit, bakır ve uranyum gibi çok çeşitli yer altı kaynakları çıkarılabilmektedir. Ülkenin altın üretimi yıllık ortalama bir buçuk ton civarındadır. Üretilen doğal gazın tamamı ülke içerisinde kullanılmaktadır.

1980 yılında çıkarılmaya başlanan petrol rezervlerinin yaklaşık yüz milyon varil olduğu tahmin edilmekle birlikte günde altmış bin varil çıkarılabilmektedir. Bunun da yaklaşık yirmi beş bini ülke içerisinde tüketilmektedir. Fildişi Sahili ayrıca geniş elmas rezervlerine dahi sahiptir.

Lakin Birleşmiş Milletler’in ambargosundan dolayı ihraç edilememektedir. Gayri safi milli hasılasının yarısının hizmetler sektöründe çalıştığı ülkede iki büyük lİman (Abidjan limanı, Sahra Güneyi Afrika’nın ikinci büyük limanıdır) yedi bini asfaltlanmış toplam altmış sekiz bin kilometrelik geniş bir yol ağı mevcuttur. Telekomünikasyon hizmetleri gelişkindir.

Bunların yanı sıra Fildişi Sahili sekiz Batı Afrika ülkesinin oluşturduğu Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği’nin (UEMOA) bir üyesidir. UEMOA üyesi ülkeler arasında tarife ve tarife dışı engellerin tümü 1 Ocak 2000’den itibaren kaldırılmış ve “ortak dış tarife” uygulanmaya başlanmıştır.

Dikkat edilmesi gerekenler Ülkeye girişte sarı humma aşısı zorunludur. Sınır kapısında aşı kartının sorulması ihtimali vardır. Bu zorunluluk haricinde de tetanos,polio, difteri, menenjit, tifo, hepatit A ve hepatit B’ye karşı aşılanmış olmakta büyük fayda vardır. Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Abidjan uçak seferleri de 4 Temmuz 2012 tarihinden itibaren başlamıştır.

En Üste Çık