Bizden Haberler

İlk Yardım Eğitimi Aldık

Sintek Group olarak iş sahalarımızda hayati önem gösterdiğimiz iş sağlığı ve güvenliği konusunda saha dışında bulunan çalışanlarımızın da eğitim almasını destekliyoruz ve gereken değeri veriyoruz. Bu sebeple merkez binamızda, çalışanlarımızın katılımıyla ilk yardım eğitimi verildi. İki gün devam eden eğitimlerde çalışanlarımıza teorik bilgiler anlatılarak pratikte uygulamalı olarak gösterildi. Uzman eşliğinde gerçekleşen ilk yardım eğitiminde hayati önem taşıyan temel yaşam desteği ve ilk yardım manevraları uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Birincil önceliğimiz olan sağlık ve güvenlik değerlerimizi günlük yaşamımızda da korumaya devam edeceğiz.

We Received First Aid Training

As Sintek Group, we support our employees out of the field to receive training on occupational health and safety, as we pay vital importance to this in our fields of work, and give the necessary value. For this reason, first aid training was given in our head office with the participation of our employees. During the two-day training, our employees were taught theoretical information and demonstrated in practice. Basic life support and first aid maneuvers, which are vitally important, were carried out practically in the first aid training, which was carried out under the guidance of experts. We will continue to protect our health and safety values, which are our primary priorities, in our daily lives.

En Üste Çık