Özel Haber

İş Kazalarının Oluşumu ve Kaza Piramidi | SintekPlus Sayı 12

Hiçbir kaza durup dururken, tesadüfi olarak veya nedensiz meydana gelmez. Bu nedenle, oluşan küçük ya da büyük tüm kazaları dikkatlice incelemek, analiz etmek, yol açan nedenleri araştırmak ve değerlendirme sonrasında gerekli ders ve önlemleri almak, kaza tekrarlarının önlenmesi veya etkilerinin en aza indirgenmesi Sintek Madencilik olarak hedefimizdir. İstatistiki bilgiler ve yapılan araştırmalar göstermektedir ki; iş kazalarının % 95’inden fazlası kişilerin hatalı davranışlarından kaynaklanmaktadır.

Kazaların meydana gelme sıklığı, kişilerin hatalı hareketlerine bağlıdır. En önemli yatırım çalışana yapılan yatırımdır. Çalışana yapılacak olan en değerli yatırım da kuşkusuz eğitimdir. “İş Emniyeti Performansını” yükseltmek için “Emniyetsiz Hareket ve Durumların” gözlenmesi ve analiz edilmesi gereklidir. Herkes emniyetli çalışmakla yükümlüdür.
Tüm iş kazaları, zincir halkaları gibi birbirine bağlı hataların, emniyetsiz hareket ve durumların oluşmasıyla meydana gelmektedir. Bu zincirin bozulmasıyla nihai sonuç önlenecek veya değişecektir.

İş Kazalarının Sınıflandırılması
Yaralanma veya hastalanma ve/veya mala, çevreye veya üçüncü şahıslara zarar gelmesiyle sonuçlanan olaylardır.

→Ucuz atlatılan kazalar →Maddi kayıplara yol açan iş kazaları →Yaralanma ile sonuçlanan iş kazaları -Geçici iş görmezlik -Kalıcı kısmi sakatlık -Tam sakatlık →Ölümcül iş kazaları

Kaza Piramidi, yaralanmaya veya gün kaybına yol açan kazaların frekansı ve iş emniyeti performansını ölçmenin bir yöntemidir. Gün kaybı ile sonuçlanan kazaların durulması, bir daha kaza olmayacağını gösteremez. Ayrıca, bir üretim tesisinde çalışan sayısının az olması nedeniyle kazaların nadiren meydana gelmesi de yanıltıcı sonuçlara götürebilir. Bundan dolayı, kaza nedenlerinin ortaya konması ve iş emniyeti performansının yükseltilebilmesi için hassas ve sağlıklı göstergelere ihtiyaç duyulmaktadır. Böyle bir yaklaşım sonucunda hazırlanmış olan “Kaza Piramidi”, kaza sonuçlarının boyutu ile kazalara neden olan “Emniyetsiz Hareketlerin” arasındaki bağlantıyı çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır.


İzlenecek Yol Ne Olmalı?
İş ve İşçi Sağlığı ile İş Güvenliği kültürünün oluşması için çaba gösterilerek özellikle aktif risk ile karşılaşması muhtemel çalışanların bu kültüre sahip olmasını sağlayacak, proaktif bir yaklaşımla karşılaşılabilecek tehlikeleri daha risk boyutuna gelmeden ortadan kaldıracak bir misyonda ilerlemek gerekir.
İş Güvenliği Kültürü; →Gerekli eğitimleri vermeyi, →Tehlikeyi oluşmadan sezebilmeyi, →Yaptığı/yapacağı işin içerdiği riskleri belirlemeyi, bilmeyi bilinmiyorsa öğrenmeyi, →Tehlikeli davranışlardan uzak durmayı, →Gereksiz risk almamayı, →Sadece iş zamanında değil hayatın her anında güvenliği ön planda tutmayı, →Güvenli davranışı alışkanlık haline getirmeyi, →Güvenli yaşamayı bir ‘’Yaşam Biçimi’’ haline getirmeyi gerektirir.
‘’Güvenle Kalın.’’

En Üste Çık