Özel Haber

İSG: Sintek için maliyet kalemi değil, rekabetçi yapımızın vazgeçilmez unsuru…

İSG: Sintek için maliyet kalemi değil, rekabetçi yapımızın vazgeçilmez unsuru…

İş İzni Sistemi; bir kuruluşta potansiyel olarak tehlikeli olan rutin ve rutin olmayan faaliyetlerin güvenli şartlar altında gerçekleştirilmesinin sağlanması için oluşturulmuş standart bir prosedürdür. Sanayi kuruluşlarında iş izni gerektirebilecek pek çok faaliyet bulunmaktadır. Her kuruluş risk analizi çalışmalarında iş izni gerektirebilecek faaliyetlerini kendine özgü olarak tanımlamalıdır. Yapılacak işin iş iznine tabi olduğu kararlaştırıldıktan sonra işin yapılacağı birim yönetimi ve diğer tüm ilgili birimler tarafından yapılacak iş, teknik ve iş güvenliği boyutlarıyla kapsamlı şekilde gözden geçirilmelidir. 

Bir kuruluşta şimdiye kadar ciddi bir kaza ile karşılaşılmamış olması, kuruluşta mevcut durumda uygulanan iş izni sisteminin çok iyi bir sistem olduğu anlamına gelmeyebilir. Bu nedenle İş İzni sistemi kritik öneme sahip sorular doğrultusunda baştan sona gözden geçirilmeli ve eksiklikler tamamlanmalıdır.

İş İzni Formu, pek çok bakım onarım faaliyeti için güvenli çalışma sistemlerinin önemli bir parçasıdır. İş izni formları kullanıldığında işin gerekli güvenlik önlemleri altında yapılması sağlanır. Bu formlar sayesinde yapılacak işle ilgili tüm öngörülebilir tehlikelerin dikkate alınmış olduğunun net bir kaydı da tutulmuş olur.

İŞ İZNİ ALINMASININ AMACI

Sistemli çalışmak, çalışmalar sırasında belirli tehlikeleri belirlemek ve elemine etmek için kullanılır. İşin öncesinde görev dağıtımının yapılması ve risk değerlendirmesi yapılarak işin emniyetli yapılması amaçlanır.

İş İzni Uygulaması, güvenli çalışma ortamı sağlamak ve uygulama aşamasında kişiler için sorumlulukları ve yapmaları gereken uygulamaları adım adım anlatır. Aynı zamanda çalışma yürüten personelin olası tehlikeler hakkında haberdar olmasını sağlar. İş izninin kopyası, çalışma alanının yakınında bulundurulmalı.

 • Kimyasal, biyolojik, radyolojik maruziyet riski içeren çalışmalarda,
 • Fiziksel tehlike içeren çalışanlarda, derin kazı yanında, derin su birikintisi olan yerlerde,
 • Elektrik tehlikesi olan yerlerde,
 • Yangın/patlama tehlikesi, kaynak vb. yapılan sıcak iş yerlerinde,
 • Kapalı alan girişinde,
 • Tank samplingde
 • Asbetli çalışmalarda,
 • Uzak mesafelerde çalışmalarda,
 • Delgi sondada,
 • Öğütme ve benzeri kırma operasyonlarında,
 • Gece yapılan işlerde mutlaka İş İzni alınmalıdır.

İŞ İZNİ BAŞLAMA VE BİTİRME

İş İzni için gerekli hazırlıklar tamamlandıktan ve onay sürecinden sonra uygulamaya geçilir. Eğer iş bitti ise ya da iş izninin son günü ise, Süpervizör izni kapatmalıdır. Süpervizör kapatma kısmını imzalamalıdır. SV iş iznini İSG departmanına sunar. İSG iş izni kapanışını imzalar. İSG departmanı sahada gerekli saha kontrollerini yapar. Saha gözlemlerinin olumsuz olması halinde yeni iş izni düzenlemeyebilir.

Uygulama sorumlusu tüm imza işlerini tamamladıktan sonra iznin bir fotokopisini alır ve bu kopyayı İSG departmanına teslim eder. Orijinal kopya sahada bulunmalıdır.

İŞ İZNİNİN BİLEŞENLERİ

 • İş İzin Formu
 • Yapım Yöntemi
 • Güvenli Çalışma Prosedürü
 • Acil Durum İletişim Numaraları
 • Yapılacak İşe Ait Çizimler
 • İşbaşı Eğitim Kaydı

İSG ÇALIŞMALARININ AMACI

 • Çalışanları Güvenliğini Sağlamak
 • Üretim Güvenliğini Sağlamak
 • İşletme Güvenliğini Sağlamak

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Proje Müdürü; sahada yapılan tüm çalışmalardan sorumludur. Proje Müdürü, uygulamaların doğru yapılması için Şantiye Şefini yerine görevlendirmiş sayılır.

Şantiye Şefi; etkin bir yönetim uygulayarak tüm diğer prosedürlerin uygulanmasını sağlayacağı gibi iş izin prosedürünün saha çalışmaları için eksiksiz uygulamasından sorumludur.

Süpervizör /Formenler; yaptıkları işler için gerekli iş izninin alınmış olduğundan ve çalışmalarını bu izin ışığında yapmak konusunda sorumludurlar. Çalışanlar arasında altyükleniciler ile koordinasyonu sağlama görevleri vardır. İş Güvenliği Müdürü’nün iş izini uygulamasında gerekli olan tüm iyileştirme, destek ve rehberlik yapma görevi vardır. İş izini sisteminin doğru uygulanıp uygulanmadığı kontrolünü belli zaman aralıklarıyla yapar. Çalışanların bu sisteme adaptasyonu için gerekli eğitimleri planlar ve uygulanmasını sağlar.

Uygulama Sorumlusu ise; eğitim almış ve iş yapması için sahada görevlendirilmiş kişidir. Genellikle Süpervizör/Formen pozisyonundaki kimseler Uygulama Sorumlusu olarak atanır.

Alan Sorumlusu; işin yapılacağı alandan sorumlu Proje Müdürü/ Şantiye Şefi /Kısım Şefi’dir. Alan Sorumlusu işin yapılması için onayı verecek kişidir. Alan Sorumlusu iş izninin onaylan ve gözden geçiren kişidir.

Yetkili Gaz Ölçümcüsü; gerekli eğitimleri almış ve şantiye şefi tarafından atanmış ehil bir kişi olacaktır. Tüm yetkili gaz ölçümcüleri iş güvenliği ve iş izin koordinatörüne bildirilmelidir.

Tamer İşlek
Sintek İSG Koordinatörü
En Üste Çık