Özel Haber

İSG uygulamaları, rekabetçi yapımızın vazgeçilmezi…

İSG uygulamaları, rekabetçi yapımızın vazgeçilmezi…

Sintek, sektörüne getirdiği dinamik bakış açısıyla müşteri beklentilerine duyarlı, hızlı, yenilikçi ve yaratıcı hizmetler sunarken, iş sağlığı ve güvenliği konusunda insanı merkeze alan bir yönetim sistemine sahip…

Rekabetçi üretim ortamında çağdaş makine ve ekipmanlarla hizmet kalitesini ortaya koyan Sintek’in benimsediği “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası” insana ve çevreye duyulan saygı temelinde şekilleniyor.

Bu kapsamda yaptığı çalışmaları ve yatırımları maliyet unsuru olarak değil, rekabetçi yapısının vazgeçilmez bir unsuru olarak gören Sintek, her çalışanına sahaya çıkmadan önce ve sahada ayrı ayrı eğitim vermeyi ilke ediniyor.

“Sağlığını koru, İşini koru” sloganıyla çalışanlarının sağlık ve güvenliğini kuşatıcı bir bakış açısıyla sağlayan Sintek, tüm çalışanlarını ve faaliyet gösterdiği çevreyi iş kolunun taşıdığı olası risklere karşı korumayı hedefliyor.

Bu doğrultuda yürürlükteki İSG mevzuatlarına ve diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü önlemi alınırken, en üst teknoloji ekipman ve kişisel koruyucu ekipmanları sağlanıyor ve bu ekipmanların kullanılması gözetiliyor. İş kazası ve meslek hastalıklarına neden olabilecek riskler tespit edilerek; çalışanların, ziyaretçilerin ve alt yüklenicilerinin sağlık, güvenlik ve sosyal refahları temin ediliyor.

Sintek bünyesinde görev yapan İSG mühendisleri, sürekli olarak eğitimlere gönderiliyor ve bilgileri güncelleniyor. Alanlarında en iyi ve uzman kadrolara sahip olan Sintek’in İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin sürekliliğinin sağlanması, her sevideki çalışanların katılımı ve desteği ile bir yönetim politikası olarak benimseniyor…

En Üste Çık