Bizden Haberler

“İz Bırakır” Reklam Filmi

Şirket olarak benimsediğimiz takım ruhunu Türk basketbolunun unutulmaz ismi ve örnek karakteri Harun Erdenay ile anlatmaya karar verdik ve yollarımızı ‘İz Bırakır’ reklam filmimizde birleştirdik. ‘İz Bırakır’ sloganımızı temel alarak hazırladığımız filmimizin her aşamasında ayrı bir heyecan ve keyif yaşadık.

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile Türk sporuna ve özellikle de basketboluna büyük katkılar sunan grubumuz, bu alandaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Daima takım olmanın gücüne inanarak devam ettiğimiz bu yolda bütün mühendislik çalışmalarının basketbolun temel prensipleri ile bağdaştığının bilincindeyiz. O yüzden basketbolda olduğu gibi takım olmayı, titiz planlama yapmayı, kriz anlarında hızlı ve zekice kararlar vermeyi önceliğimiz haline getirdik. Sintek ailesi olarak tüm çalışmalarımızın temelini bu takım olma ruhu üzerine kuruyoruz.

Harun Erdenay’a, Sintek çalışma arkadaşlarımıza ve bizleri destekleyen tüm izleyicilerimize yürekten teşekkürlerimizi sunarız. Sintek Grup takım çalışmasına, topluma ve dünyaya değer katmaya ve hep daha iyi izler bırakmaya devam edecek! Tesislerimiz imzamız, adımız sigortanız olmayı sürdürecek. 

“Leaves a Mark” Commercial Film

We decided to explain the team spirit we embraced as a company with the unforgettable name and exemplary character of Turkish basketball, Harun Erdenay, and we combined our ways in our commercial film. We experienced a different excitement and pleasure at every stage of our film, which we prepared, based on our motto ‘Leaves a Mark.’

Sintek Group, which makes great contributions to Turkish sports and especially basketball with its social responsibility projects, continues its activities in this field without interruption. We are aware of the fact that all engineering studies are compatible with the basic principles of basketball on this path, and we always believe in the power of being a team. That is why we made it our priority to be a team, plan meticulously, and make quick and intelligent decisions in times of crisis, just like in basketball. As the Sintek family, we build the basis of all our work on this spirit of being a team.

We would like to extend our heartfelt thanks to Harun Erdenay, Sintek colleagues and all our viewers. Sintek Group will continue to add value to teamwork, society and the world, and always leave better marks! Our facilities will continue to be our signature and our name will be your insurance.

En Üste Çık