Röportaj

KÇS Genel Müdürü Mustafa ERBALTACI: “Gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevreyi miras bırakmak şirketimizin temel politikasıdır.” | SintekPlus Sayı 7

Röportajımıza sizi tanıyarak başlayabilir miyiz ?
1967 Afyon doğumluyum. 1988 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra, devletten burslu öğrenci olduğum için ÇİTOSAN bünyesindeki Ankara Çimento Fabrikası’nda ilk görevime başladım. 27 yıldır çimento sektöründe görev yapıyorum. Şuan Kipaş Holding bünyesindeki Kahramanmaraş Çimento Fabrikası’nda Genel Müdür olarak görev yapmaktayım.

Öğrencilik yıllarında hedeflediğiniz ya da hayalini kurduğunuz mesleki projelerinizi gerçekleştirme şansınız oldu mu?
Öğrencilik yıllarımda herhangi bir sektörde, yurt içi veya yurt dışında mutlaka yeni tesislerin projelendirme ve kurulumlarında görev almayı istemiştim. Ancak çalışma şartlarım gereği, çalışma hayatımın ilk 10 senesinde bu isteğimi ne yazık ki gerçekleştiremedim. Bu dönemde makine bakım ve işletme konularında muhtelif çimento fabrikalarında görev yaptım. Son 17 yıldır ise; büyük bir hazla yaptığım yeni tesis projelendirme ve kurulumları konusunda çalışmaktayım.

Kahramanmaraş Çimento Fabrikası’nın kuruluşundan bahsedebilir misiniz?
Kahramanmaraş Çimento Fabrikası’nın temeli 2006 yılında atılmıştır. Fabrikamız Kipaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir kuruluş olup, faaliyete başladığından bu yana verimli, tam kapasite üretim yaparak, bunu müşterisine en uygun ve ekonomik şekilde ulaştırmayı kendine hedef edinmiştir. Pazarlamada satış sonrası koşulsuz müşteri memnuniyetini gözetmektedir. Bu nedenle; KÇS her yıl çimentoda kendini yenileyerek, büyüterek ve farklı yapı ürünleri üreterek, yapı ürünleri sektörünün başarılı yönetmeni olmaya adaydır.

Dış pazarlarla olan ticari ilişkilerinizden bahsedebilir misiniz?
Şirketimiz yurt dışında özellikle Suriye’deki gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu bölgelerdeki yansımalara göre reaksiyon almayı hedeflemektedir. Şirketimizin lokasyonu içinde bulunan gazbeton tesisimizin kapasitesini arttırmak üzere çalışmalarımız da başlamıştır. Şirketimiz özellikle Suriye, Irak ve Akdeniz Havzası’ndaki tüm ülkelerle ticari ilişki içerisindedir. Bunun yanı sıra; Afrika ve Amerika pazarları da bizim için cazip pazarlardır. Bu pazarlarda iş ilişkilerimiz mevcuttur.

Kentsel dönüşümünün ülkemizde aktifleşmesinin sektöre yansımalarından bahsedebilir misiniz?
Kentsel dönüşüm konusunda bugüne kadar büyük bir başarı elde edilmediğini düşünüyorum. Bu konuda özellikle 1. derece deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adana, Hatay gibi illerde kentsel dönüşüm projelerinin hızlarının çok yetersiz olduğu görülmektedir.

Hayata geçirdiğiniz ya da hayata geçirmeyi hedeflediğiniz sosyal sorumluluk projeleriniz var mı?
Sosyal sorumluluk projelerimizi Kipaş Holding bünye- sinde ortak çalışma grupları ile beraber yürütmekteyiz. Bunlardan en önemlisi; bölgemizde sertifikalı ilk ARGE merkezini kurarak üniversite-sanayi iş birliği ortamı oluşturulmuş olmasıdır. Ayrıca, KÇS çalışanları olarak belirli periyodlarda topladığımız kullanılmamış veya az kullanılmış giyim eşyası, kitap gibi yardım malzemelerini bölgemizdeki köy ve kasabalardaki yardım sahiplerine doğrudan ulaştırmaktayız.

Fabrikanızdaki Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Fabrikamız, Klinker ve Çimento Üretimi Kapsamında TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001:2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olup, Entegre Yönetim Sistemini kurmuştur.

Şirketimizde Entegre Yönetim Sistemi şefliğine bağlı olarak, Kalite Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetimi diğer departmanlardan bağımsız olarak yürütülmektedir. Sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik kapsamında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Entegre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıl- maktadır. Bu kapsamda, ürün kalitesinin sürekliliğinin sağlanması ve ürün hedeflerindeki standart sapmaların düşürülmesi amacıyla, işletme sahasında 3 adet Online Analizör bulunmaktadır. Sektördeki kalite beklentilerinin yükselmesi ve proses kontrol sürelerinin kısaltılması amacıyla, 2016 yılının ilk çeyreğinde Kalite Kontrol Laboratuvarlarına XRD cihazı ve bir adet daha XRF cihazı alınmıştır. 2015 Yılında, Çevre Kalite ve İSG faaliyetleri ve yapılan iyileştirmeler için 1.640.000 TL’lik bütçe harcanmıştır.

Eğitim ve farkındalık amacıyla bütün şirket personeline İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetimi ve Entegre Yönetim Sistemi Bilgilendirme eğitimleri verilmektedir. Sahada yapılan sürekli denetimler ile birlikte risk analizi çalışmaları gerçekleştirilmekte ve çalışanlarımızın maruz kalacağı riskler ile ilgili önlemler alınmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği ile çevre konularında yürürlükte bulunan mevzuatlar çerçevesinde şirketimiz çalışmalarını sürdürmektedir.

Çevrenin korunması ile ilgili görüşleriniz ve çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz ?
Çevrenin Korunması ile ilgili “Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara zarar vermeden, kaynakları etkin ve planlı kullanarak, gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevreyi miras bırakmak” şirketimizin temel politikasıdır. Üretimlerimiz, bu politika göz önüne alınarak yapılmaktadır.

Şirketimizin çevreye verdiği değer kapsamında Çevre Yönetim Birimi kurulmuştur. Bu birim, düzenli aralıklarla saha denetimleri yaparak çevre ile ilgili olumsuzlukların düzeltilmesi için aktif rol almaktadır. Bununla birlikte, şirketimiz çevre yatırımlarına önem vermektedir. Daha temiz bir çevre için mevcutta bulunan 1.Hat Farin-Fırın Elektro filtresinin torbalı filtre ile değiştirilerek, çevreye salınan toz emisyonlarının düşürülmesi adına gerekli planlamalar yapılarak yatırım kararı alınmıştır.

Sistem bacalarının takibi sürekli emisyon ölçüm cihazları ile sağlanmaktadır. Kahramanmaraş Çimento Fabrikası, devreye girdiği günden bu yana 55.000 adet ağaç dikerek çevreye ve gelecek nesillere olan duyarlılığını göstermiştir.

Sizden genel bir Türkiye inşaat ve çimento sektörü değerlendirmesi alabilir miyiz?
2016 yılı itibarı ile Türk ekonomisinin yüzde 3,5-4,0 arasında büyümesinin beklendiği bir ortamda, inşaat sektörünün büyümesinin de yüzde 2,5-3,0 arasında olacağını düşünüyoruz. Özellikle beton yollar konusunda sektör olarak yaptığımız çalışmalar, kentsel dönüşüm projeleri, muhtelif alt yapı projeleri, devam eden mega projeler ile 2016 yılından önceki yıllara göre yetersiz bir büyüme sağlansa bile, pozitif biteceğinin de göstergesidir diye düşünüyoruz.

Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki terör olaylarının iç piyasa satışlarını olumsuz etkilediği aşikardır. Suriye, Irak ve Rusya’nın çimento ihracatında ilk 5 arasında olmasından dolayı siyasi, ticari ve beşeri ilişkilerimizin normale dönmesi en büyük arzumuzdur. Ayrıca; Afrika ve Amerika pazarı da bizim hedef aldığımız önemli dış pazarlar durumundadır.

En Üste Çık