Teknik Makaleler

Martin Engineering Walk The Belt Konveyör Yürüme Programı | SintekPlus Sayı 3

Martin Engineering, Walk the Belt konveyör yürüme programlarının maliyetleri nasıl düşürdüğünü ve güvenliği nasıl arttırdığını açıklıyor…

Dökme malzeme taşıma teknolojisi alanında küresel liderlerden biri olan Martin Engineering, konveyör kullanıcılarına işletim masraflarını azaltma ve güvenliği geliştirme konularında her bir sistem için özel olarak tasarlanmış denetim ve bakım programları ile destek sağlıyor. Martin Engineering tarafından yönetilen Walk the Belt konveyör yürüme programı, konveyör bantların, bant sıyırıcıların, bant merkezleyicilerin, dökülüş noktalarının, toz kontrolünün ve diğer konveyör bileşenlerinin verimliliğini artırma ve devre dışı kalma sürelerini azaltma konusunda eğitim görmüş ve uzmanlaşmış deneyimli mühendis ve teknisyenler tarafından düzenli ve programlı bir şekilde gözden geçirilmesini sağlıyor.

Verilerin ve fotoğrafların tesis müdürlerine anında aktarılmasını sağlayan program, mevcut verilere ve geleceğe yönelik referansa ilişkin güncellenen bir kayıt sistemi oluşturuyor. Martin uzmanları rutin bakım sorumluluğunu üstlenerek, bileşenlerin arızalanmasına meydan vermeden potansiyel sorunları tespit ederek kaçak malzeme miktarını ve plansız duruşları azaltırken sistem performansının sürdürülmesi ve hizmet ömrünün uzatılması konusunda müşterilerine destek oluyor.

Martin Engineering ülke müdürü İlker Tan “Aynı tesis içinde de olsa her konveyör farklıdır” ifade- sini kullanıyor ve bunun için tasarım, kapasite, iş hacmi gerekliliklerini ve istenilen kaçak malzeme azaltma düzeyini esas alan işletmeye özel bir de- netim planı oluşturduklarını belirtiyor.

İlker Tan, sistemlerde bileşen arızası olmadıkça bakım işlemi gerçekleştirilmemesinin konveyör sahipleri arasında yaygın bir yaklaşım olduğuna değinirken, tesisin operasyonel planında sürekli bir bakım sisteminin yer almasının uzun vadede maliyeti gerçekten düşüreceğini belirtiyor. Rutin denetimler sayesinde düzeltilebilir küçük sıkıntıların büyük ve maliyetli sorunlara dönüşmesini önleyerek bant ve konveyör bileşenlerinin ömrünün uzatılabildiğinin altını çiziyor ve ekliyor; “Periyodik bakım ve konveyör yürüme programları müşterilerimizin konveyörlerinin iş hacminin ve güvenliğinin arttırılmasını sağlarken aynı zamanda üretimin durmasına neden olan ciddi arızaların meydana gelme ihtimalini azaltıyor.”

Konveyör denetimlerinin ve bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, çalışanların konveyör sistemlerine çok yaklaşmasını gerektiren tehlike potansiyeli içeren durumları ortaya çıkardığı için çalışanlar açısından önemli risklere yol açabiliyor. Çalışanlar; kirli, dikkat dağıtıcı ve gürültülü alanlarda hareket eden bantlar, dönen bileşenler ve sıkışma noktalarına maruz kalabiliyor. Bu tarz görevlerin eğitimli uzmanlara verilmesi sistem yöneticilerini de bu taşınması ağır yükten kurtarıyor.

Bir uzman bulmak
Birçok endüstride tesisler personel sayısında tasarrufa gitmeye çalışırken kendi konveyör sis- temlerinin kurulum ve bakım çalışmalarının bir kısmı ya da tamamı için şirket dışından yükleniciler görevlendiriyor. Bu yaklaşım tesisin bakım yönetimini elinde tutarken uygulanan iş gücünün dışarıdan alınmasını sağlıyor.

Martin Walk the Belt konveyör yürüme programının avantajlarından bir diğeri de tesis çalışanlarını iyi şekilde eğitilmedikleri bir görevi üstlenmenin yükünden kurtararak kendi mesleki faaliyetlerine odaklanmalarına izin veriyor olması. Martin Türkiye Genel Müdürü İlker Tan sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Tüm teknik çalışanlarımız yüksek konveyör verimliliğini sağlamak ve sistemin daima azami verimlilikte çalışması için gerekli uzmanlığına sahip, günümüzün en doğru uygulamalarını ve düzenlemelerini bilen, müşterilerimize iş emniyeti, toz kontrolü ve döküntü azaltma gibi konularda endüstri genelinde uygulanan çözümler hakkında tavsiyeler sunabilen nitelikli kişilerdir.”

Martin Engineering’in uzmanlık alanları arasında yer alan kaçak malzeme yönetimi, denetim programının kritik bir öğesidir. Toz oluşması, birikmesi ya da kaçağı gibi sorunların mevzuata ilişkin yaptırımlar, cezalar ve devre dışı kalma durumlarıyla birleşmesini önlemek için tesislerin kaçak parçacıkların firar etmesini önlemeleri gerekir. Bant sıyırıcıları, transfer noktası sızdırmazlıkları, toz perdeleri, toz bastırıcı sistemleri ve hava temizleme donanımı gibi bileşenler açısından uygun şekilde bakım yapılması toz çıkışını azaltmak için oldukça kritik bir önem taşır.

Ayar ve servis işlemlerinin zamanında yapılması konveyör boyunca geri taşıma ve toz sorunlarını azaltır. Ancak, Martin Engineering uzmanlarının yaptığı yalnızca konveyör boyunca yürümekten ibaret değildir. Elbette uygulanan tekniklerden biri de her konveyör boyunca belirli noktalarda hareketsiz durarak bandın birkaç tur dönüşünü izleme, durumunu, ilerleyişini, geri aktarmayı ve diğer gözlemleri not etmektir. Ayrıntılı notlar tutarlar, tespit edilen sorunlu noktaları bileşen adı ve konumuna göre tanımlarlar, teknolojiye entegre bir donanımla akıllı telefon ya da tablet bilgisayar kullanarak doğrudan sahada anlık kayıt tutarlar.

Dijital kameralar ve diğer cihazlar saha mühendisleri ve teknisyenlerin fotoğraf çekmesine, video kaydı yapmasına, kaba ölçümler alabilmesine ve diğer görevleri gerçekleştirebilmesine izin verir ve toplanan bilgilerin müşterinin operasyondan sorumlu çalışanlarıyla paylaşılmasıyla fikir alışverişi ve öncelik belirleme yapılmasını olanaklı kılar.

Bakım ve onarım görevleri programa dahil edilerek rutin olarak gerçekleştirilebilir ya da talep üzerine ayrıca programlanabilir. Martin Engineering uzmanları, ölçülen solunabilir, kaçak toz ve döküntü seviyeleri dahil olmak üzere tüm tesisin malzeme taşıma sisteminin kapsamlı bir araştırmasını sunabilir. Bu rapor müşterilere ihtiyaçların öncelik sırasının oluşturulması ve yanlış harcamaların önlenmesi için kullanılabilecek gerçek bilgileri sunan tablo tabanlı sonuçlar sunmaktadır.

İlker Tan “Bir konveyör, birbirine doğrudan ya da dolaylı bağlı bileşenlerden oluşan basit görünen ancak karmaşık bir sistemdir” ifadesini kullanıyor. Sözlerine “Bileşenlerden birinin ya da bir alt sistemin çalışmayı durdurması halinde prosesin gerek aşağı gerek yukarı işlemleri bu durumdan etkilenir ve potansiyel olarak sistemin devre dışı kalmasına hatta daha kötü durumlara dahi neden olur. Büyük bir tesiste, sistem kullanılabilirliğinin yüzde birinden daha küçük bir kısmı dahi milyon dolarlarla ölçülebilmektedir” şeklinde devam ediyor.

Bunu bir otomobil almaya benzeten İlker Tan sözlerini, “Etkili bir bakım, toplam sahip olma mali- yetini azaltır. Yeterlilik sahibi ve güvenilir profesyonel bir destek, zaman içinde beklenmeyen arızaların önlenmesine, zaman tasarrufu sağlanmasına, sorunların önlenmesine ve maddi tasarruf elde edilmesine yardımcı olur.” şeklinde tamamlıyor.

Önce güvenlik
Martin Engineering, yürüttüğü Walk the Belt konveyör yürüme programına ek olarak işçilerin hızlı hareket eden dönen bileşenler ve bantlardan korunması için çeşitli ürün ve hizmet paketleri sunarken dökme malzeme işletmecilerinin daha güvenli ve daha verimli faaliyetler gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır. Çeşitli ürün ve eğitimler, kazaların ve yaralanmaların önlenmesine yardımcı olmak, riski azaltmak ve verimliliği arttırmak üzere ayrı ayrı ya da bir arada kullanılabilir.

Çalışanların hareketli bir geri dönüş rulosuna sıkışmasını önlemek için tasarlanan Martin geri dönüş rulosu muhafazası, güvenlik bilincinin arttırılması ve yaralanmaların azaltılması için ekonomik bir yöntemdir. Yekpare üst kısım sıkışma noktası koruması sağlamakta ve ızgaralı alt kısım ise rulo ile teması önleyerek gözle muayene yapılabilmesine izin vermektedir.

Montaj işlemi çok basittir, korumayı doğrudan kirişin yanına ya da altına monte etmek için montaj destekleri ürüne dâhildir. Kolay sökülebilir pimler sayesinde servis işlemi kolaylaşır, yan ve alt paneller temizlik ve bakım işlemi için kapı şeklinde açılır, çıkarılabilir uç plakaları sayesinde rulo yataklarına erişim sağlanır. Korumalar tüm önemli rulo üreticilerinin ölçülerine uyum sağlamak üzere tasarlanmıştır. Zeminden yüksekliği 2,13 m’nin altında olan tüm geri dönüş rulolarına ya da rulonun başka bir şekilde çalışanların erişimi dâhilinde olduğu konumlara monte edilmesi tavsiye edilir.

Martin geri dönüş rulo sepeti, mekanik bir arıza durumunda geri dönüş rulosunun düşmesini önlemek için tasarlanmıştır ve zeminden yüksekliği 2,13 m’den fazla olan ve çalışanların erişiminde olmayan rulolar için tavsiye edilirler. Konveyör muhafazalarının ve geri dönüş rulo sepetlerinin kombinasyonu, kullanım kolaylığı ve güvenlik uyumu sağlayan sistematik bir konveyör koruma yaklaşımı sağlar.

Koruma panelleri, geri dönüş rulo muhafazası gibi kolay gözlem olanağı sağlarken çalışanların korunmasını da temin eder. Sepetin kirişin alt ya da yan tarafına doğrudan monte edilmesi için bir- çok büyük rulo üreticisinin ölçülerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış olan montaj destekleri ürünle birlikte gelmektedir. Kolay sökülebilir pimler sayesinde erişim kolaylığı sağlanır ve yan paneller temizlik ve bakım işlemi için üst ya da alt kısımdan kapı şeklinde açılır. Hem rulo sepeti hem de muhafazalar, boyalı çelikten ve paslanmaz çelikten üretilmektedir.

Martin konveyör muhafazaları aynı zamanda tesis güvenliğini ve verimliliğini arttırmak üzere konveyör muhafaza sistemini basitleştirmektedir. Ağır ağ gözü muhafazalar muayene kolaylığı sağlarken hareketli bileşenlerin ve sıkışma noktalarının çalışanlardan izole edilmesini sağlar. Sağlam modüler tasarımları ürünle birlikte gelen bir köşebent yapısı ile desteklenmektedir ve konveyör donanımına takılması gerekli değildir. Montaj işlemi, panellerin hızlı bir şekilde çıkarılıp yeniden takılabilmesine izin veren kama şekilli kelepçeler kullanılarak kolaylıkla gerçekleştirilir.

Muhafazalar, koruma açıklığı ve tehlike arasında en az 140 mm mesafe bırakılarak monte edildiği takdirde OSHA 29 CFR 1910.217’ye uygundur. 610 mm x 610 mm ile 914 mm x 1,270 mm ölçülerine sahip olan ürün neredeyse her türlü uygulamaya takılabilecek çeşitli kombinasyonlar halinde kullanılabilen evrensel bir tasarıma sahiptir. Sistemler, gerektiği takdirde kolaylıkla genişletilebilir ya da yeri değiştirilebilir.

Güvenlik eğitimi
Martin Engineering, aynı zamanda, daha verimli bantlı konveyörlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için kaleme aldığı Foundations kitabının yanısıra yürüttüğü Foundations eğitim programını üç özelleştirilebilir seminer sunacak şekilde genişletti. Eğitim, işe yeni alınan personelden kıdemli mühendislere uzanan farklı deneyim ve sorumluluk seviyelerindeki bireylere uyacak şekilde sunulmaktadır.

Katılımcılar konveyör güvenliği ve performansını daha iyi kavrayarak donanım yükseltme yatırımlarının savunulabilmesine ve karlılığın arttırılabilmesine yardımcı oluyorlar. Foundations Workshop serisi dökme malzeme taşıma işini gerçekleştiren çalışanlara yaklaşık 20 yıldır bant konveyörlerin işletilmesi ile temiz ve güvenli tutulması konularında eğitimler vermektedir.

Tüm programlar müşterinin sahasından resimler, koşullar ve sorunlarla ele alınabilmekte, eğitim yeri ve süresi açısından esnek nitelik taşımaktadır. İleri derecede eğitim görmüş ve konveyör sistemleri üzerinde uzun yıllardır uygulamalı deneyim kazanmış eğitmenler programların canlı ve ilgi çekici olmaya devam etmesini ve katılımcılara konveyör operasyonları hakkında yeni bir bakış açısı katmayı amaçlamaktadır.

En Üste Çık