Fabrika Gezisi

Medcem Çimento Fabrika Müdürü Murat Kahya: “Tek bir döner fırınla günlük on bir bin beş yüz ton klinker üretmeyi amaçlıyoruz.” | SintekPlus Sayı 2

Türkiye’nin tek hatta en fazla klinker üretecek fabrikası Medcem Çimento, Mersin’de kuruluyor. Eren Holding bünyesinde kurulan fabrika yıllık olarak yaklaşık dört milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip olacak…

Genel hatları ile nasıl bir çimento fabrikasını işletmeye alacaksınız?
Medcem Çimento Fabrikası Türkiye’deki diğer çimento fabrikaları ile karşılaştırıldığında, onlardan daha ileri teknoliye sahip bir fabrika olacaktır. Mersin Taşucu’nda ülkemiz adına çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu proje Eren Holding’in Türkiye’ye kattığı çok önemli bir değer olacaktır. Çimento fabrikalarının özelliklerine değinirken genellikle klinker üretim kapasitelerine temas edilir. Klinker üretim kapasitesi açısından bakıldığında Türkiye ve Avrupa’nın en büyük hattının Medcem Çimento Fabrikası’na yapıldığını söyleyebiliriz.

Bu durum projenin önemini çok daha arttırıyor. Sadece tek bir döner fırınla günlük on bir bin beş yüz ton klinker üretmeyi amaçlıyoruz. Fabrikamıza gelen bütün ekipmanlar sektördeki en kaliteli tedarikçiler tarafından sağlanmaktadır. Bu ekipmanların montajlarını da yine SİNTEK gibi Türkiye’nin en önemli firmaları ile birlikte gerçekleştirmekteyiz. Şu anda fabrikamızın 3.aşamasında çimento üretim kısmının inşaat, imalat ve montajını SİNTEK’in tecrübeli personelleri ile tempolu bir şekilde sürdürüyoruz.

Medcem Çimento Fabrikası’nın rakiplerine nazaran pek çok avantajları var. Gerek kalite kontrol, gerekse üretim aşaması son teknoloji kullanarak gerçekleştirilecektir. Türkiye’deki çimento fabrikalarında olmayan birçok teknolojik özellik Medcem Çimento Fabrikası’nda mevcut olacak. Fabrikamızın kapasitesinin günlük olarak on bir bin beş yüz ton olması bize çok büyük bir güç sağlamaktadır.

Türkiye’de büyük çimento üreticileri mevcuttur ve bunların günlük üretimleri on üç bin ila on üç bin beş yüz ton arasında değişmektedir. Ayrıca bu üretimi iki ya da üç farklı fırın kullanarak yapabilmektedirler. Biz on bir bin beş yüz tonluk üretimi tek bir fırınla yapacağız. Öğütme sistemlerinde tercih ettiğimiz ekipmanlar da dünyada kabul görmüş en büyük firmaların ekipmanları olacaktır. Dolayısıyla üretim maliyetlerimiz oldukça düşük olacak ve bu da pazardaki rekabet gücümüzü arttıracaktır.

Türkiye’de çimento sektöründe çok büyük firmalar mevcut. Bunlarla nasıl rekabet etmeyi düşünüyorsunuz? Özellikle ihracat hususunda bu konuyu değerlendirir misiniz?
Türkiye’ye çok ciddi ihracat gücü ve becerisi olan bir şirket kazandırmış olacağız. Bu husustaki avantajlarımızı basitçe şöyle sıralayabiliriz. Medcem Çimento’nun kendisine ait bir limanı var. Şirket kendisine ait bu limandan üretimini yaptığı her şeyi yurtdışına gönderebilecek pozisyondadır. Bunun haricinde yurtdışından da yakıtımızı rahatlıkla limanımız vasıtasıyla alabileceğiz. Bu bize çok ciddi bir maliyet avantajı getirmektedir. Bu sayede de fiyat rekabeti açısından avantajlı bir konum elde edeceğiz.

Diğer taraftan bizim pazarlama modelimiz Türkiye’deki ihracat yapan diğer çimento şirketlerinden çok daha farklı şekilde olacak. Türkiye’deki çimento fabrikaları ürünlerini yurtdışına satarken çeşitli aracı kurumlardan yararlanmaktadırlar. Bizim satış modelimiz bu şekilde olmayacak. Bizim Medcem Global adında bir kardeş şirketimiz var. Medcem’in ürettiği çimentonun yurtdışına pazarlamasını yapmaya yetkili tek kuruluştur. Medcem Global vasıtasıyla şu an değişik ülkelerde yatırımlar yapmaya başladık bile.

Pek çok ülkede sabit santraller ve öğütme devreleri kuruyoruz. Buradan ürünlerimizi Medcem Global vasıtasıyla göndereceğiz ve o ülkelerde pazarlamasını yapacağız. Kendimize zamanla çok daha gelişecek bir şebeke kuracağız. Bu şebeke gün geçtikçe daha da büyüyecek ve bize pazarda çok ciddi avantajlar sağlayacak. Medcem’in fabrikasının çok yakınında bulunan maden ocakları sayesinde de yüksek kalitede hammaddeye rahatlıkla ulaşabileceğiz. Fabrikamız ise bu süreci yüksek teknolojiye sahip ekipmanlar ile denetleyebilecek.

Bu ekipmanların sahip olduğu teknoloji sayesinde üretim otomatik bir şekilde kontrol edilebilecektir. Üretimin her aşamasında yapılacak kontroller ile klinkerin kalitesi en üst seviyede tutulacaktır. Ayrıca tamamen online olarak çalışacak bir kalite kontrol sistemimiz, ekipmanlarımız ve laboratuvar sistemimiz mevcut olacak. Çok sık aralıklarla analiz yapacaklar ve böylece kaliteyi diğer fabrikalara göre daha yüksek ve rekabetçi bir seviyede tutabileceğiz.

Hem Türkiye hem küresel açıdan günümüz çimento sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye, çimento sektöründe Avrupa’nın bir numaralı üreticisi konumuna gelmiştir. Dünyada da dördüncü veya beşinci seviyede olduğumuz görülmektedir. Gerek Avrupa’ya gerek yurtdışındaki diğer ülkelere ihracat konusunda Türkiye birinci durumdaki pozisyonunu korumaktadır. Ayrıca çimento üretiminde kullanılan ekipmanların son teknolojiye sahip olması ve çimento sektöründe çalışan mühendislerimizin kalitesinin oldukça iyi olması, bizi ülke olarak oldukça rekabetçi bir konumda tutmaktadır.

Türkiye çimentoyu iyi üretebilme becerisine sahiptir. Gelecek dönemlerde iç piyasada daralmalar olacak. Şu an yetmiş milyon ton klinler üretim kapasitesine sahip olan ülkemizde, yakın zamanda yeni yatırımlar olacak ve üretim miktarı artacak. Fakat yurtdışında değişik bölgelerde artan taleplerle birlikte ülke olarak ihracata yönelmemiz şart olacak. Nihayetinde de dünyada çimento pazarını elinde tutan ve yönlendiren bir ülke konumuna ulaşacağımıza inanıyorum.

Medcem Çimento Üretim Müdürü Deniz Özdil: “Biz ara ürün olan klinkeri yüksek kalitede üreteceğiz.”

Deniz Ozdil, Production Manager of Medcem Cement: “We are going to produce high-quality clinker which is an intermediate product”

Uluslararası standartlara nasıl uymayı planlıyorsunuz?
Türkiye’nin çok ciddi çevre kanunları var. Çevre Bakanlığı tarafından online olarak her fabrika gibi Medcem’de de yer alan bacalarda online olarak izlenecektir. Faaliyete geçebilmemiz için alınması gereken bazı izinler var. Çevre Bakanlığı bütün bu izinleri tek tek denetliyor. Son izin ise online takip sürecinden sonra çıkıyor. Medcem yatırım esnasında en iyi ekipmanları seçtiği için çevreye duyarlılık konusunda da oldukça dikkatli ve iddialıdır.

Fabrikada hangi tür yakıtları kullanmayı tercih edeceksiniz?
Fabrikada katı yakıt olarak kömür kullanılacak. Sıvı yakıt olarak ise sadece başlangıç aşamasında, kömürün tutuşabileceği sıcaklığa gelene kadar fuel-oil kullanılacak. Tedarikçi firmalarımızın performans testleri tamamlandıktan sonra ikincil yakıt kullanım oranının arttırılması planlanmaktadır.

Yakıtları iç pazardan mı yoksa dış pazardan mı tedarik etmeyi planlıyorsunuz?
Eren holding bünyesinde yer alan şirketlerden Eren Enerji’nin kömür tüketimi Medcem’den daha fazla olacağı için tedarikler Eren Holding bünyesinde gerçekleştirilecektir. Medcem’e gelecek ilk kömür performans testlerinde kullanılmak üzere tedarik edilecek olan ithal linyit türevi olacak. Çimento fabrikaları prosesleri gereği atık bertaraf tesisi olarak değerlendirilebilirler. Medcem atık yakma lisansını aldıktan sonra artık fabrikamızdan herhangi bir atık malzeme
çıkışı olmayacak.

Toz emisyon oranlarınız ne olacak?
Tedarikçi firmaların garanti ettiği toz emisyon değerleri göz önünde bulundurulduğunda Medcem toz emisyon değerleri yasal mevzuatta yer alan değerlerin çok altında kalacaktır.

Büyük firmalar ile nasıl rekabet etmeyi düşünüyorsunuz?
Medcem daha büyük olduğu için onlar Medcem’le rekabet edecekler, bu konuda gerçekten iddialıyız. Çimento, üretim süreci kompleks kimyasal reaksiyonlar içermemektedir. Medcem Çimento sadece fabrikası ile girmiyor sektöre. Eren Holding’in Medcem Global adında bir kuruluşu daha var. Bu kurum dünyanın yedi farklı ülkesinde faaliyet gösteren çok büyük bir şirkettir.

Dolayısıyla Medcem bu denli geniş bir coğrafyada faaliyet göstereceğinden müşteri portföyünün isteklerini karşılamak üzere üreteceği çimento tipi Türkiye pazarının ihtiyaçlarının çok üzerinde olacaktır. Medcem ara ürün olan klinkeri yüksek kalitede üretmeyi planlamaktadır. Terminallerin yer alacağı ülkelerde, o ülkenin ihtiyacına ve pazarın gerekliliklerine göre bahsi geçen klinkerden çimento yapılması planlanmaktadır. Medcem kaliteli ürünü Türkiye’de üreteceği için kalitesiyle yurt içinde hep önde olacaktır. Deniz yolu bağlantımız ile çok ciddi avantajlar sağlanacağı düşünülmektedir.

Medcem Çimento Yatırım Müdürü Nail Satıcıoğlu: “Özellikle iyi teknoloji ile donatılmış, pazarlara yakın olan ve limana sahip firmalar oldukça şanslılardır.”

Ne kadar zamandır bu sektörün içindesiniz?
Ben 1980’li yıllardan beri çimento sektörünün içerisindeyim. Bu sebeple de çimento fabrikalarının ülkemize olumlu yöndeki katkılarını iyi bilmekteyim. Bir çimento fabrikası hem bulunduğu bölgeye, hem çalışanlarına hem de sermaye sahiplerine çok ciddi katkı yapmaktadır. Bizim temennimiz ihtiyacı olan bütün bölgelere çimento fabrikalarının açılması ve doğaya zarar vermeyecek bir şekilde üretim yapılmasıdır.

Altını özellikle çizmek istiyorum ki çimento sektörünün doğaya zarar vermiyor oluşu önemli bir husustur. Çimento sektöründe çalışanlar ise oldukça mutlu kişilerdir. Bu da doğal olarak bir aidiyet duygusu yaratmaktadır. Çünkü çalışanların her türlü sosyal hakları verilmektedir. Çevre ile ilgili bütün konulara da riayet edilir.

Çimento fabrikalarının doğaya zarar vermediğini söylediniz. Bu konuyu açar mısınız?
Türkiye’de maalesef ki çok fazla yanlış bilgi var. Bilen bilmeyen herkes her konu hakkında konuşuyor. Çimento fabrikaları çevreyi kirletiyor gibi gösteriliyor. Biz hayatımızı çimento fabrikalarının içerisinde ve hatta lojmanlarda geçirdik. Ben son iki senedir lojman dışında bulunuyorum. Dolayısıyla çimento fabrikalarının gerek çalışanlar ve gerek çevresinde yaşayanlarda herhangi bir sağlık sorununa sebebiyet vermediğini söyleyebilirim.

Ayrıca çimento kaynaklı bir meslek hastalığı da söz konusu değildir. Bunu Cembureau söylemektedir. Dünya çapında faaliyet gösteren bu kuruluş, herkese bütün bilimsel datayı sunabilecek yeterliliktedir. Bu kurum dünyanın her tarafındaki çimento fabrikalarında çok titiz ölçümler yapıyor. Anlayacağınız bu veriler sadece Türkiye ile sınırlı değildir. Türkiye’deki bu tabunun yıkılması lazım. Ama bu tabuyu yıkmak için bilgilendirme çalışılmalarının da ciddiyetle yapılması gerekmektedir.

Medcem Çimento’nun rakiplerinden farkı nedir?
Özellikle iyi teknoloji ile donatılmış, pazarlara yakın olan ve limana sahip firmalar oldukça şanslılardır. O şanslı şirketlerden bir tanesi de biziz. Tabiki bu şansı biz kendimiz yarattık. Bunu yaratabilmek için çok ciddi bir fizibilite çalışması yapıldı. Yer bulundu, hammadde rezervleri tespit edildi, hammaddenin çimento olabilirliği incelendi ve ayrıca bunun satılabilirliğine bakıldı. Yaklaşık iki yıl bu proje üzerinde çalışıldı. Tabi biz yapım aşamasında buraya geldiğimiz için, bu süreçlere eşlik etmedik. Lakin bu süreçlerin çok zor olduğunu biliyoruz. Yasal izinlerin alınması gerçekten çok önemli.

Sizce dünyada hangi bölgelerde çimento arzı yükselecektir?
Şu an bildiğim kadarıyla Afrika pazarındaki fiyatlar çok yüksek. Afrika pazarına ciddi yatırım yapmış gruplar var. Biz de Afrika tarafına terminal kurmayı planlıyoruz. Klinkeri burada üreteceğiz. Biraz önce anlattığım gibi terminallerin ihtiyacına göre ise o bölgelere çimento gidecek. Önümüzdeki günlerde Suriye’deki pazarın açılmasına bağlı olarak yurtiçi piyasasının da canlandığını göreceğiz. Güneydoğu tamamen Suriye’ye çalışıyor. Buralardan da o pazarlara yeni yeni açılmalar olacaktır. Dünyada da çimento her zaman büyük bir ihtiyaç durumundadır. Gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerinin hala çok ciddi çimento talebi var. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.

En Üste Çık