Özel Haber

Muğla Çimento ile yeni çimento fabrikası için sözleşme imzaladık

Kent Şirketler Grubu’na bağlı Muğla Çimento’nun yeni entegre çimento fabrikası için iş birliği anlaşması imzaladık. Anlaşma çerçevesine göre Muğla’nın Yatağan ilçesinde sıfır tesis olarak kurulacak fabrika, günlük 4.500 ton klinker kapasiteye sahip olacak. Proje çerçevesinde Sintek Group olarak inşaat ve mekanik işler, yardımcı ekipman tedariği ve proje yönetimini üstleneceğiz. İmzalanan anlaşmaya göre yer teslimini müteakiben 16 aylık sürede klinker üretim hattının inşaat ve montaj işlerinin tamamlanması, 18 aylık sürede ise çimento değirmeni ve paketleme üniteleri de dahil olmak üzere komple tamamlanması hedefleniyor.

İnşaat işi kapsamında; yaklaşık 100.000 m3 beton dökümü ve 16.000 ton inşaat demiri kullanılacak ve klinker silosu, farin silosu, çimento silosu kayar kalıp yöntemi ile yapılacak. Mekanik işler kapsamında, toplam 11.750 ton montaj yapılacak; değirmen, kırıcı ekipmanları, reclaimer ve stacker ekipmanları, paletli görürücü gibi ekipmanlar Sintek kapsamında tedarik edilecek. Sistem filtrelerinin imalatı Sintek’in Ankara’daki atölyesinde yapılacak ve diğer muhtelif ekipmanlar Türkiye’den tedarik edilecek. Teknolojik ekipman imalatlarının büyük bir kısmı da Sintek şantiye atölyesinde yapılacak.

We signed a contract with Muğla Cement for a new cement factory

We signed a cooperation agreement for the new integrated cement factory of Muğla Cement, a subsidiary of Kent Group of Companies. According to the agreement, the factory, which will be established as a zero facility in the Yatağan district of Muğla, will have a daily clinker capacity of 4,500 tons. As Sintek Group, we will undertake construction and mechanical works, auxiliary equipment supply and project management within the framework of the project. According to the signed agreement, it is aimed to complete the construction and assembly works of the clinker production line in 16 months following the site delivery, and to complete the cement mill and packaging units in 18 months.

Within the scope of construction work; approximately 100,000 m3 of concrete casting and 16.000 tons of rebar will be used, and the clinker silo, raw meal silo, cement silo will be constructed using the slipform method. Within the scope of mechanical works, a total of 11,750 tons of assembly will be made; equipment such as mill, crusher equipment, reclaimer and stacker equipment, crawler seeder will be supplied within the scope of Sintek. System filters will be manufactured in Sintek’s workshop in Ankara, and other miscellaneous equipment will be procured from Turkey. Most of the technological equipment manufacturing will be done in the Sintek construction site workshop.

En Üste Çık