Bizden Haberler

NÜKSAK’ta yerimizi aldık

NÜKSAK’ta yerimizi aldık

Sintek, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) eşgüdümünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile kurulan Nükleer Sanayi Kümelenmesi’ne (NÜKSAK) dahil olarak, yerli nükleer sanayinin kurulmasına öncülük eden şirketler arasında yerini aldı.
Nükleer enerji yatırımlarında Türk şirketlerinin aktif rol alması, Türk sanayicisinin nükleer santral projelerinde malzeme ve teknoloji tedarikçisi olarak hizmet vermesi amacıyla kurulan NÜKSAK, Türkiye’nin en özgün ve başarılı kümelenme örnekleri arasında yer alıyor.

2017’de faaliyetlerine başlayan ASO NÜKSAK’ta bir diğer önemli hedef, “NGS projelerinde ve projelerin altyapılarında yerlileşmeyi sağlayarak, yerli ve milli üretime destek vermek” olarak dikkat çekiyor. NÜKSAK, uzun vadede ise üyelerinin dünya genelinde NGS’lere tedarikçi pozisyonuna gelmesini hedefliyor.

DÜNYADAN ÖRNEKLER

NÜKSAK bünyesinde ASO’nun yanı sıra İstanbul, Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gedik Üniversitesi ve nükleer enerji sektöründe yer almak isteyen 40’a yakın şirket yer alıyor. Bu şirketler NÜKSAK çatısı altında nükleer santrallerde kullanılabilecek vasıfta ürün ve hizmet üretim yetkinliği ve bu hizmetlere ilişkin tasarım, imalat, montaj ve test yetenekleri kazanacak.
Dünyada nükleer enerji, ülkelerin kalkınma hamlesinde en kritik faktörlerden biri… Türkiye’nin ithalat kalemlerinde ve dış ticaret açığında çok önemli paya sahip olan enerjinin, Türkiye’de üretilen ekipmanlar ve Türkiye’de kurulu şirketler tarafından inşa edilecek NGS’ler, Türkiye’yi cari açıktan kurtarabilecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, temel stratejilerinin mevcut yerli sanayi altyapısını, nükleer sektör için verimli kılmak ve mükerrer yatırımları önlemek olduğunu belirterek, “Benzer faaliyet yürüten firmaların ortak çalışmaları ile sinerji yaratacağız. Böylelikle Türk sanayisi nükleer sektörde rekabet gücü kazanacak ve yakın çevremizde planlanan nükleer santral projelerinde de uluslararası avantaj kazanacak. Dünya örneklerine bakıldığında, yalnızca kamu kurumları ya da yalnızca özel sektörün desteği ile nükleer alanda teknoloji transferi yürütülmesi mümkün görülmemektedir. Ancak devletin liderliğinde, özel sektörün aktif katılımı ile başarı sağlanması mümkündür.” dedi.

“TÜRKİYE’DE ÜRETEN YERLİDİR”

Sintek Kurucu Ortağı Onur Atakay da, sermaye kaynağına bakmaksızın Türkiye’de üretim yapan her şirketin “yerli” olarak adlandırılması gerektiğini belirterek, Hedefin NÜKSAK çatısı altındaki şirketlere, nükleer santrallerde kullanılabilecek vasıfta ürün ve hizmet üretim yetkinliği kazandırılması olduğunu hatırlattı.
Atakay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülkemizde kurulacak nükleer güç santrallerine ne kadar fazla şirketimizi tedarikçi olarak kazandırırsak, katma değer zincirinde o kadar etkin ve söz sahibi olacağız. Sürdürülebilir kalkınma, yenilik ve verimlilik prensipleri doğrultunda çalışan, hem iç pazarda etkin hem de ihracat gücü olan yerli nükleer sanayinin kurulmasına öncülük etmek hepimizin ev ödevi olmalı” dedi.

En Üste Çık