Özel Haber

Sağlığını Koru, İşini Koru! | SintekPlus Sayı 8

Tamer İşlek
İSG Koordinatörü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, sektörün yapı taşlarını oluşturan firmalar için en önemli konular arasında yerini almaktadır. Sintek olarak, tesislerimizde ve şantiyelerimizde meydana gelebilecek tehlikeler tanımlanmış, yapılan analizler sonucunda elde edilen bilgiler ışığında oluşabilecek kayıpları azaltma yolunda firmamız büyük adımlar atmış, kendi alanlarında uzman yönetici ve İSG mühendisleri ile tüm tesislerinde profesyonel yaklaşımı hedeflemiştir.

Devam etmekte olan Sivas Votorantim Çimento ve Limak Anka Çimento Fabrikası şantiyelerimizde, Temel İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimlerini ön planda tutan şirketimiz her birinde 50m2’lik günümüz teknolojilerini kullanarak Eğitim Salonları kurmuş, “bilgi, beceri, teknik, sosyokültürel ve temel İSG eğitimlerinin” personellerine ulaşmasını sağlamıştır.

Eğitimlerimizin meyvelerini toplamakta geç kalmayan şirketimiz Mayıs 2015’te başlayan ve yapımına devam edilen Sivas Votorantim Çimento Fabrikasında 1,5 milyon adam/saat iş kazasız çalışma başarısı göstererek İş Güvenliğinde sektörün öncüsü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Sadece ülkemizin yasa ve standartlarına bağlı kalmaksızın tüm tesislerimizde, içerik açısından zengin, kontrol formları ve talimatlarla beslenmiş Sağlık ve Güvenlik Planı oluşturulmuş, bu plan dâhilinde tüm İSG Sistemlerini tek elden takip etme başarısı gösterilmiştir.

Günlük Faaliyetler Kapsamında;

 • Çalışma izinleri imzalanmadan işe başlanmayacaktır.
 • İSG birimi günlük olarak iş akışını takip eder, ilgili aksiyonları hayata geçirir.
 • İş Giriş Eğitimleri verilmeden işbaşı yaptırılmayacaktır.
  İşe başlamadan önce işbaşı konuşması (Toolbox) eğitimler verilecektir. İşbaşı konuşması (Toolbox) eğitimlerin süresi 15 dk’yı geçmeyecektir. Bu eğitimlerin içerikleri aylık olarak hazırlanıp her ayın ilk haftası mail yoluyla iş sahibine bildirilip uygun görülmesi sonucu eğitimlere başlanacaktır.
 • Düzeltici önleyici faaliyet aksiyonları tüm çalı- şanlar tarafından uygulanacaktır.
 • Ramak kala ve tehlike bildirim aksiyonları için kutular yapılacak ve tüm çalışanlar tarafından uygulanacaktır.
 • Açıklık ve boşluk kontrolü,
 • Tüm düşme riski bulunan alanlara güvenli alan belirleme sistemi kurulacaktır. (Hard Bariyer, Soft Bariyer),
 • Tanımlayıcı ve uyarıcı levha takibi,
 • Trafik güvenliği ve şantiye içi tehlikeli durumların tespiti,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanım takibi,
 • Özel işler kapsamında alınması gereken tedbirler (Yüksekte çalışma, Elektrik vb.),
 • Saha içindeki kimyasalların tespiti ve MGBF formlarının hazırlanması,
 • Sağlık, güvenlik planında işlenen günlük tutulması gereken formların takibi yapılacaktır.

Haftalık Faaliyetler Kapsamında;
• Ahşap merdiven ve korkulukların kontrolü günlük yapılacaktır. Metal merdivenlerin kontrolleri 3 günde bir yapılacaktır. Kontrol kartlarındaki talimat ve düzeltmeler uygulanacaktır.
• Tertip-Düzen kontrolü yapılacak ve ilgili formu doldurulacaktır.
• Kimyasal depo kontrolü ve ilgili formun doldurulması,
• CE belgeli Kişisel Koruyucu Donanımlar kullanılacaktır. KKD Kullanımı kontrolü yapılarak, KKD

Kullanımı Saha Kontrol formlarının doldurulması.
• Şantiye çalışma sahalarında konulması planlanan ramak kala kutuları haftada 3 kez kontrol edilerek yazılmış kartların aksiyon alımı sağlanacak, aksiyon planı iş sahibine sunulacaktır.
• Sağlık güvenlik planında işlenen ilgili birimler tarafından (Makine, Elektrik birimi vb.) haftalık tutulması gereken formların takibi yapılacaktır. (Bu formlar Sağlık ve Güvenlik Planında Belirtilecektir.)

Aylık Faaliyetler Çerçevesinde;
• Her ayın ilk haftası bitmeden sahada aylık renk kodu uygulamasına geçilmesinin sağlanması Bu kapsamda; aşağıda belirtilen kontroller sağlık ve güvenlik planında belirtilen formlar ile kayıt altına alınacaktır. Ekipman listesi iş sahibine ayda bir sunulacaktır.

 • Kaldırma ekipmanları (sapan, zincir, caraskal, vb.) (İSG Birimi tarafından)
 • Elektrikli el aletleri ve seyyar elektrik kabloları (Elektrik Birimi Tarafından)
 • Emniyet kemerleri (İSG Birimi Tarafından)
 • Kompresör ve basınçlı kaplar (Makine Birimi Ta- rafından)
 • Jeneratörler (Elektrik Birimi Tarafından)
 • Elektrik panoları (Elektrik Birimi Tarafından)

• Aylık rapor hazırlanması ve iş sahibine sunulması
• Günlük raporun hazırlanması iş sahibine sunulması,
• Aylık Ambulans Kontrol formlarının hazırlanması ve iş sahibine sunulması,
• Revir kayıt defterinin kayıtlarının 15 günde bir iş sahibine sunulması, •Eğitim Kayıtlarının çarşaf listelerinin hazırlanması ve iş sahibine sunulması,

• Yangın söndürme tüpleri kontrolleri yapılması,
• Duman detektörleri kontrol,
• Kaldırma ekipmanları kontrolü,
• Emniyet kemerleri kontrolü,
• Ambulans tıbbi cihaz kontrolü,
• Ambulans ilaç ve serumlar kontrolü,
• İlkyardım çantaları kontrolü,
• Şantiye ilaçlama yapılması sağlanması,
• Çevre ve İSG istatistikleri formu hazırlanması,
• Habersiz alkol kontrollerinin yapılması
• Araç ve iş makinaları kontrolleri yapılması
• Tüm alanların (ofis, yatakhane, yemekhane, revir, gibi) iş güvenliği denetimlerinin yapılması ilgili formlar ile kayıt altında tutulması.

→ Sisteme ek olarak;
• İşe giriş eğitimlerinin verilip kayıt altına alınması,
• Yapım metotlarının ilgili birim amiri (mühendisi) tarafından hazırlanıp İSG Departmanına teslim edilmesi ve yapım metoduna ait risk değerlendirmesinin hazırlanması,
• Genel risklerin belirlenip risk değerlendirmesinin yapılması ve revize edilmesi,
• Yıllık eğitim planında belirtilen eğitimlerin verilmesi,
• Yıllık tatbikat planında belirtilen tatbikatların yapılması ve raporlanması,
• 3 ayda bir kez aşağıdaki maddelerin periyodik kontrolü yapılacaktır.

 • İş makineleri
 • Kaldırma araçları
 • Basınçlı kaplar

• Sağlık raporları periyodik olarak yılda 1 kere yenilenecektir,
• Taşeron firma personellerinden istenecek belgelerin takibi

 • Görevlendirme yazısı
 • Sağlık raporları
 • SGK giriş bildirgesi
 • Adli sicil belgesi
 • İşe özel mesleki yeterlilik belgeleri
  • Taşeron firma İSG personellerinin sistemi sür- dürülebilir olması konusunda desteklenmesi,
  • Şantiyede kullanılan iş makineleri ve özel işler kapsamındaki makine ve ekipmanlara kullanım talimatı asılması, tepe lambaları ve geri vites ikaz sistemi olması,
  • Yasal mevzuatlarda belirtilen görev, yetki ve sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi planlanmıştır

“İş Güvenliği Şantiye Girişinden İtibaren Başlar” tanımı ile yola çıkarak, firmamıza ilk kez işe giren personellerimiz önce eğitim salonlarımızda Oryantasyon Eğitimlerine tabii tutulmaktadır. Saha kuralları, standart ve ünitesel kişisel koruyucu donanım kullanımı, trafik güvenliği gibi temel konuların anlatıldığı bu eğitimler 240 dakika süre içerisinde olup eğitim sonunda personellere değerlendirme sınavı yapılarak tamamlanmaktadır. 100 üzerinden minimum 70 puanın hedeflendiği bu değerlendirmelerde baraj puanın altında kalan personellerin eğitimleri tekrarlanmakta ve bu uygulama sayesinde şantiyelerimizde çalışacak personellerin eğitim standartlarının yüksek olması sağlanmaktadır.

Beyaz ya da mavi yaka ayırımı yapmaksızın tüm kademelerinde önce eğitimi planlayan şirketimiz, İSG mühendisleri ve saha mühendislerini uluslararası eğitim ve seminerlere katılmalarını sağlayarak profesyonel bakış açılarını geliştirmeye odaklanmıştır. Bu kapsamda, bünyemizde IRATA (İple Erişim Uzmanlığı), NEBOSH (Uluslararası Genel İSG Sertifikası), OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Standartları gibi sertifikalara sahip uzman kadromuz sayesinde “Tesislerimiz, Sağlığımız, İşimiz” emin ellerdedir.

Tamer İşlek
İSG Koordinatörü

En Üste Çık