Bizden Haberler

Sintek Makine Atölyesinde 5S Çalışmasına Başlandı | SintekPlus Sayı 8

5S, işletmelerdeki düzen ve disiplini sağlamak için kullanılan hem basit, hem de işletmenin en küçük ayrıntılarının denetimini sağlayan ve diğer iyileştirme çalışmalarının temelini oluşturan bir sistemdir.

5S; beş uygulama adımından oluşan ve amacı “Çalışma ortamının organizasyonu ve israfın yok edilmesine yardımcı olmak” olan, bütün yalınlaştırma ve yeniden yapılandırma çalışmalarının merkezinde yer alan bir yöntemdir. S harfi ile başlayan Japonca 5 kelimenin bir arada ifade edilmesi ile oluşmuştur. Bu harflerin anlamı ve 5S uygulama adı aşağıdaki gibidir.

1.Seiri-Sınıflandır: Çalışma alanında anlık ihtiyacı duyulmayan malzeme, ekipman ve aletlerin sınıflandırılarak ilgili bölgeden uzaklaştırılmasıdır.

2.Seiton-Sırala: Sürekli ihtiyaç duyulan ekipman, demirbaş vb. malzemelerin bulunmasını ve kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla yapılan dizme, düzenleme ve tertip işidir. İyileştirme projesi her türlü alet, aparat ve makinayı kapsar.

3.Seiso-Sil: İşyerinin ve makinelerin kir ve tozdan arındırılması. Bu faaliyet belirli periyotlarda yönetici personelin de katılımıyla yapılır. Bu şekilde tüm makine ve ekipmanlar tanınır. lsınma, gevşeme ve sızıntı gibi arıza belirtileri tespit edilir.

4.Seiketsu-Standartlaştır: İlk 3S aşamalarında sağlanan düzen ve temizliğin korunması ve sürekliliğin sağlanması için oluşturulması gerekli standartlar, kontroller ve iyileştirmelerdir.

5.Shitsuke-Sahiplen: 5S iyileştirmelerinin değerlendirilmesi ve çalışanlar tarafından inanılarak sahiplenilmesinin sağlanılmasıdır. Mevcut adımların sürekliliğini sağlamak, çalışanları eğitmek, iyileştirmeleri duyurmak, sloganlar hazırlamak, başarılı uygulamaları ödüllendirmek ve yapılan uygulamaları değerlendirip periyodik olarak denetleyerek devamlılığı sağlamaktır.

En Üste Çık