Özel Haber

Sintek’in Başarısı, Çalışanlarına Verdiği Büyük Değerden Kaynaklanıyor… | SintekPlus Sayı 8

Faruk Yıldırım
Genel Koordinatör

Başarının sırrı; ekip çalışması, personele yakın olmak ve her ne kadar profesyonel de olunsa işin esas sahibi gibi hareket etmek ve kendini devamlı geliştirmekte yatmaktadır. Sintek, insan kaynağının öneminin farkındadır. Firmanın değil çalışanların iş yaptığını, insan sermayesinin finansal sermayeden çok daha önemli olduğunu bilir ve çalışanına değer verir. Sintek’in başarısının arkasındaki en önemli faktörlerden biri, personeline sağladığı çalışma konforu ve aidiyet duygusudur. Sintek’in başarısı, çalışanlarına verdiği büyük değerden kaynaklanmaktadır.

Sintek tüm birimlerinde iş güvenliği bilincini yükseltmek, şirketin iş sağlığı ve güvenliği risklerini kontrol etmek ve performansını daha da iyileştirmek için kararlılıkla çalışmaktadır.

Firmamızın tüm çalışanları, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistem belgesine sahiptir. İSG yönetim sistemi; eğitim, bilgilendirme, denetim, iyileştirme çalışmalarıyla sürekli desteklenmektedir. İSG talimatlarına uymak, tüm çalışanların öncelikli görevidir. İSG yönetimine yönelik operasyonel sorumluluk ise şirketimizde en üst yönetim seviyesinde temsil ve takip edilmektedir. Tek başına bu bile konuya verdiğimiz büyük önemin bir göstergesidir.

‘Çalışanlar, İş Ortakları ve Paydaşlar için Daima Tam Güvenlik’ sloganını benimseyen Sintek, çalışan davranışlarının değişimi, yönetim sisteminin revizyonu, dış paydaşlarla iletişimin geliştirilmesi için güvenlik hakkında yerleşik düşünceler, kurum kültürünün DNA’sını oluşturmaktadır. “İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacı, çalışanların bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verebilecek olası riskleri ortadan kaldırarak, sağlıklı ve güvenli bir iş yeri ortamı oluşturmaktır.

Ancak bu asla, sadece o işyerinin çalışanları ve o iş yerinin duvarlarıyla sınırlı bir yaklaşım değildir. Aynı zamanda bu çalışanların ve bu duvarların ötesinde, bizimle ilgili şirketleri ve o şirketlerin çalışanlarını da iş ortaklarımızı da kapsamaktadır. Kapsamalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği bir takım oyunudur. Takımın tüm oyuncuları aynı hedefe kitlendiği takdirde başarının geleceği muhakkaktır. Bunun sağlanabilmesinin yolu, şirket içinde ve iş ortaklarında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasından geçmektedir.

Tüm sektörlerde olduğu gibi çimento sektöründe de çalışan sağlığı ve güvenliği, konuların en başında gelmektedir. Bizde bu bilinçle konuya özel bir önem vererek, iş sağlığı ve güvenliğinde sıfır kaza hedefine ulaşma yolunda iki önemli unsur olduğuna inanıyoruz.

• İlki, iş ortamında alınması gereken önlemleri almak, emniyetsiz durumları ortadan kaldırmak.
• İkincisi ise çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımını içselleştirmeleri ve dikkate almalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, emniyetsiz hareketlere engel olmak.”

Üstlendiği bütün görevleri, dinamik ve girişimci bir ruh, yenilikçi bir bakış açısı ve şeffaflıkla yerine getiren bir anlayışın sembolleşmiş hali olan Sintek, bu başarısının gerçekleşmesinde yalnız değildir. En başta emeklerini değere dönüştürmede hiçbir özveriden kaçınmayan çalışanlarımız olmak üzere, bağlı ortaklarımız ve tüm paydaşlarımız yarattığımız bu büyük başarının ortağıdır.

En Üste Çık