Teknik Makaleler

Toza Geçit Vermeyin! | SintekPlus Sayı 10

Artık dökme malzemelerin taşınmasına yardımcı olacak, kapsamlı bir toz tutma sistemi var.

Toz, gerek çalışanların sağlığına gerekse çevreye olan zararlar dolayısıyla hemen hemen tüm dökme malzeme taşıma operasyonlarında sıkıntı yaratan bir maddedir. Bu sebeple tozun tutulması ya da hapsedilmesi büyük önem arz etmektedir.

Martin Engineering, ihtiyaca göre ayarlanabilir bir toz kontrol sistemi piyasaya sürdü. Uygulamaya özel bileşenleri, kontrol mekanizmalarını ve katkı maddelerini bir araya getiren bu sistem sayesinde, toz tutma işlemine önemli ölçüde katkı sağlanıyor.

Martin Engineering’in sürfaktan toz sistemi, her bir müşteri operasyonunun farklı işletme koşullarına ve malzemelerine, en iyi şekilde uyum sağlamak üzere hazırlanan modüler elementlerden oluşan anahtar teslim bir çözüm niteliğinde. Söz konusu sistem kapsamında isteğe özel hazırlanan spreyler, materyal sensörleri, programlanabilir kontroller, sürfaktanlar ve hatta uzaktan izleme gibi çok çeşitli seçenekler yer alıyor.

Bu yeni sistemin şirketin diğer çeşitli toz yönetim ürünleri beraberinde takdim edilmesi, müşterilere toz kontrol ve önleme seçeneklerine ilişkin daha geniş bir yelpaze sunarak müşteri operasyonlarının etkinliğinin artırılmasını sağlıyor.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Martin Engineering Toz Çözümleri Müdürü Mark Strebel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Her bir uygulamanın bir defaya mahsus olduğu düşünüldüğünde makul olan çözümlerin de benzersiz olmasıdır. Hedefimiz, her zaman optimum iyileştirme yöntemini kullanarak, mümkün olduğunda tozu kaynağında önlemektir. Bu yaklaşım da üst düzey kontrol oluşturulması konusunda neredeyse sınırsız olan bir tasarım seçeneği ve yardımcı donanım kombinasyonu sunmamıza olanak sağlıyor. Bazı uygulamalar %5’e kadar izin verilebilir nem ilavesini tolere edebiliyor.

Burada sprey barları, temel ve ekonomik bir toz kontrolü için materyale doğrudan sade su ekleyebilir. Tehlikeli ya da patlayıcı ortamlarda ise kontrollü akışkan bir sprey sayesinde katkı maddelerini ölçüyor ve sonrasında ortaya çıkan etkilerden yararlanabiliyoruz. Nem sınırının %0,5 ya da daha düşük olduğu durumlarda, nem ilavesinin en aza indirgenmesi adına özel bir sürfaktan kullanabilir ve böylece birçok materyal ve taşıma tekniği kapsamında etkin bir toz yönetimi elde edebiliriz.”

Bu sistemin şirketin ürün portföyüne eklenmesi Martin Engineering’i, birbirleriyle uyum halinde çalışacak çeşitli teknolojileri bir araya getirerek belirli bir uygulama için üst düzey bir çözüm sunan ve dolayısıyla önleme, sınırlama, kontrol altına alma ya da tutma kanalıyla toz sorunlarına eğilen bir şirket haline dönüştürüyor.

Toz toplama sisteminin yönetilmesinde kullanılabilen aktivasyon sensörleri, kontrol etmenini yalnızca materyalin atığı ve tasfiyeyi azaltmaya hazır olduğu durumlarda uygulamaya geçirir. Otomatik akış düzenlemesi, fazla miktarda püskürtme işleminin azaltılması ve maliyetlerin kontrol altında tutulmasına yardımcı olunması adına her daim doğru miktarda su ve katkı maddesi temin edilmesine olanak sağlar.

Hava Filtreleme
Dökme malzemenin herhangi bir tutardaki nem ilavesini tolere edemediği durumlarda, filtreleme toz yönetme sisteminde kritik bir husus haline gelebilir. Mekanik hava filtreleme sistemleri tozlu havayı kaynağından uzaklaştırmak, tozu havadan ayrıştırmak ve temizlenmiş havayı boşaltmak için yerleştirilir.

Yerleştirilebilir hava temizleyiciler, merkezi toplama sistemlerinin sahip olduğu hava kanalları ya da geniş fanlara gerek kalmaksızın toz yüklü havayı kaynağında filtreler. Sistem kapsamında hem pasif hem de aktif tasarımlar mevcuttur. Pasif sistem, havanın filtre ortamının içinden geçmesini sağlarken aktif sistemler ise partiküllerin ortadan kaldırılması amacıyla bir filtreleme yöntemi kanalıyla havayı içeri alma ya da dışarı atma konusunda adeta bir vakumlu temizleyici işlevi görür.

Yeni Martin Engineering sistemi, herhangi bir enerji kullanılmasına gerek kalmaksızın, partikül kontrolüne yönelik pozitif hava basıncından yararlanılması için Martin Toz Torbaları gibi pasif elementler içerecek şekilde yapılandırılabilir. Torbalar, hava akışının durduğu her an içerdikleri maddeleri tekrar materyal akımına döküp boşaltmak suretiyle kendi kendilerini temizlerler. Genellikle toz perdeleri ya da bir çevreleme aracı gibi bazı sınırlama mekanizmaları da gerekir.

Şirket aynı zamanda havadaki partiküllerin geniş fanlar ya da hava kanalları kullanılmasına gerek kalmaksızın toplanması için doğrudan transfer noktalarına ve toz üreten diğer noktalara monte edilen yerleştirilebilir hava temizleyicilerini de müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Konveyör yüklemesi gibi uygulamalarda ve transfer noktaları, silo havalandırma menfezleri ve kovalı elevatörlerde tozun havadan ayrıştırılması için tasarlanmış olan kendi kendini temizleyebilen filtreler, biriken materyalin dışarı atılıp tekrar yığın akışına karışmasının sağlanması için filtre ortamı kanalıyla geri yollanan ufak çaplı bir hava püskürtmesinden yararlanan otomatik bir pulse temizleme sistemi de içeriyor.

En Üste Çık