Özel Haber

Yüksekte Çalışma Eğitimi | SintekPlus Sayı 9

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 5. maddesine göre; işveren- ler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür.

Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir.

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
Ülkemizde en çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bu ölümlü iş kazalarının bir- çoğu da yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir.

Bu nedenle yüksekte çalışanların bu konuda özel olarak eğitilmesi gerekir. 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, yüksekte çalışanlara oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile güvenli çalışma yöntemleri konularında uygulamalı eğitim verilmesi zorunludur.

Bu doğrultuda, uzman ve konularında deneyimli SİNTEK eğitmenleri tarafından, ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, aşağıdaki konu başlıklarını içeren eğitim programı hazırlanmakta ve çalışanlara teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.

• Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları,
• Düşmeye neden olan faktörler,
• Düşmenin nedenleri ve süresi,
• Yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler,
• Yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri,
• Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri,
• Tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken önlemler,
• Ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler,
• Sağlık ve güvenlik işaretleri,
• Yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular,
• Uygulama.
Yüksekte çalışma eğitim Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) sertifikalı eğitmenlerimiz ta- rafından gerçekleştirilmektedir.

Eğitime katılan çalışanlara, 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.

IRATA nedir ?
IRATA, her kıtadan üye firmaları ve 50’nin üzerinde ülkede binlerce sertifikalı teknisyeniyle, iple teknik erişim-yüksekte çalışma alanında ki tek küresel otoritedir.
IRATA’nın ana misyonu;
• Her tür yüksekte çalışma işinde sıfır kaza ve hata oranını sağlamaktır,
• İş güvenliği ve iş kalitesini arttırmaktır,
• Uluslararası ve yerli standartlar hakkında üyelerine net bilgilerle danışmanlık vermektir,
• Teknik erişim ve üretim konusunda çözüm üretmektir, • Endüstriyel yüksekte çalışma ve iple teknik erişim için eğitim yetkisi vermek, sertifikasyon sistemi ile beraber bunun takibini sağlamaktır,
• Tüm eğitim alan çalışanlarına teknik hususların çözümü için rehberlik etmektir.

IRATA Personel Derecelendirilmesi :

Level 1 : 6 günlük eğitimi ve bağımsız sınavı tamamlamış tecrübe edinmeye/iş üretmeye hazır teknik erişim teknisyenidir.
Level 2 : 6 günlük eğitimi ve 1000 saatlik teknik erişim tecrübesini edinmiş ekip yöneten ve kurtarma yapabilen tecrübeli teknik erişim uzmanıdır.
Level 3 / S / T : 6 günlük eğitimi ve 2000 saatlik teknik erişim tecrübesini edinmiş saha yöneticisi, kurtarma operasyonu yöneticisi süpervizör eğitmendir.
Bağımsız olarak risk değerlemesi üretir ve uygulatır.
IRATA; iş çözümü olarak teknik erişimi ve diğer yüksekte çalışma biçimlerini geliştirmeyi her zaman ön planda tutmuştur. Birlik güvenlik öncelikli yüksekte çalışma yöntemlerini her yıl yeni bölgelere-ülkelere tanıtmaya devam etmektedir.
IRATA belgeli personel çalıştıran şirketlerde kayıt altına alınan çalışma süresinin içinde kaza oranı 200.000 bin saatte 1 hafif iş kazası olarak kayıt altına alınmıştır.
Bu, yüksekte çalışma sistemi kaza istatistiği olarak Dünya üzerindeki en düşük orandır.
Bu çalışma sistemini tüm çalışanlarımıza benimsetmek adına bütün yüksekte çalışma eğitimlerimiz Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) sertifikalı eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

En Üste Çık