Bizden Haberler

2040’a kadar 4 dinamik lojistik sektörünü dönüştürecek

Lojistik sektörünün son 20 yılda çok hızlı değişim geçirdiğini, özellikle son 10 yıldaki dijitalleşmenin ve beraberinde getirdiği uygulamaların sektörün iş süreçlerini dönüştürdüğünü belirten Sintek Logistics CEO’su Oğuz Büte, sektörünün yakın geleceğiyle ilgili öngörülerini paylaştı. Oğuz Büte’ye göre, sektörün yakın geleceği olarak nitelenen 2040 yılına kadar dijitalleşmenin yanı sıra otonom araçlar, akıllı depolama sistemleri ve karbon salınımını azaltmak için uygulanan teknolojiler iş yapış süreçlerini dönüştürecek.

4 dinamik sektörü derinden etkileyecek

Her sektördeki iş yapış süreçlerini derinden dönüştüren dijitalleşmenin sektörü etkilemeye devam edeceğini belirten Sintek Logistics CEO’su Oğuz Büte: “Dijitalleşmenin yanı sıra kaptansız yük gemileri, araç ve tırlar gibi otonom araçlara dair yaşanan gelişmeler de sektörü yakinen etkileyecek. Diğer bir dinamik ise akıllı depolama sistemleri olacak. İnsan gücüne ihtiyaç duyulmayan ve tamamen robotların işlettiği depolar ve depolama sistemlerini daha sık göreceğiz. Sektörü 2040 yılına kadar etkileyecek bir diğer konu ise karbon salınımını azaltmak olacak. Karbon salınımını azaltmak için uygulanan teknolojiler, önümüzdeki yakın gelecekte sektörün en çok mesai harcayacağı alanlar olacak” dedi.

Dijitalleşme sektörü derinden etkiledi

Öncelikle lojistik dokümanlarının çok daha kısa sürede ve hızlı olarak hazırlanmasının, gümrüksel takip süreçlerinin de daha kısa sürede sonuçlanmasını sağladığını belirten Oğuz Büte: “Dijitalleşme lojistik sektörünü derinden etkiledi. Yük takip süreçleri çok daha kolay ve erişilebilir duruma geldi. İthalat ve ihracatçılar artık evrak numarası ile yük ister hava veya deniz ister karayoluyla olsun, hemen nerede olduğunu görebilme imkanına sahip oldular. Bunun yanında son yıllarda online sistemlerden navlun ve diğer giderlerinde alınabilme imkanı yaygınlaştığından, artık ithalat ve ihracatçılar hem reel yüklemelerini hem de planlama süreçlerini çok daha hızlı yapmaya başladılar” dedi.

Dijitalleşmeye önem vermeyen lojistik şirketler gelecekte zorlanacaklar

Dijitalleşmeye önem vermeyen lojistik şirketlerinin gelecekteki konumlarını sağlamlaştırmada zorlanacaklarını belirten Oğuz Büte: “Dijitalleşmenin yanına iyi ve kaliteli hizmeti ekleyemeyen ve problem olduğunda çözüme yönelik hızlı ve etkili bir şekilde hareket etme kabiliyeti olmayan şirketler daha da zorlanacaklar. Dijitalleşmenin ana sorunu, problem olduğunda bunu nasıl ve hangi kriterlere göre çözüme ulaştıracağını hesaplayamamasından kaynaklanıyor. Bu noktada insan faktörü devreye giriyor. Sorunları çözüme ulaştıran faktör, insan faktörü” dedi.

Türkiye’nin çok fazla avantajı var

Türkiye’nin 2040 yılına kadar lojistik sektörü özelinde birçok noktada avantajının olduğunu ifade eden Büte, “Şu anda bölgemizde çıkan savaş dahi aslında tedarik zinciri için ne kadar önemli olduğumuzu gösteriyor. Kanayan yaramız olarak ifade edebileceğimiz demiryolu taşımacılığına  daha fazla ağırlık verebilirsek, bu ağı hem tonaj hem de maliyet açısından çok efektif yönetmiş olacağız. Ayrıca deniz taşımacılığında da ciddi bir potansiyel var, limanlarımızı geliştirip bu potansiyeli kullanmamız gerekiyor. Aynı şekilde kara yolu için tam bir merkez üssü olabiliriz. Çünkü hem batı hem de doğu trafiği topraklarımızdan geçiyor. Kısacası, 2040 yılına bu yapılanmalar ve planlı adımlarla gidilirse, Türkiye bu sektörden ciddi kazançlı çıkabilecek nadir ülkelerden biri olabilir” ifadeleriyle Türkiye’nin bölgesel ve küresel önemine dikkat çekti.

Four dynamics will transform the logistics industry by 2040

Sintek Logistics CEO Oğuz Büte, who stated that the logistics industry has undergone a rapid change in the last 20 years, and that the digitalization and the applications it brought with it, especially in the last 10 years, has transformed the business processes of the industry, shared his predictions about the near future of the industry. According to Oğuz Büte, by 2040, which is described as the near future of the industry, besides digitalization, autonomous vehicles, smart storage systems and technologies applied to reduce carbon emissions will transform the industry and business processes.

4 dynamics will bring a new direction to the industry

Stating that digitalization, which deeply transforms business processes in every sector, will continue to affect the sector, Sintek Logistics CEO Oğuz Büte said: “In addition to digitalization, developments in autonomous vehicles such as unmanned cargo ships, vehicles and trucks will affect the sector closely. Another dynamic will be smart storage systems. We will see warehouses and storage systems that do not require human power and are completely operated by robots more frequently. Another issue that will affect the sector until 2040 will be reducing carbon emissions. Technologies applied to reduce carbon emissions will be the areas where the industry will spend the most time in the near future.”

Digitalization has deeply affected the industry

 First of all, Oğuz Büte stated that the preparation of logistics documents in a much shorter time and faster resulted in the conclusion of customs follow-up processes in a shorter time, and continued as follows: “Digitalization has deeply affected the logistics industry. Freight tracking processes have become much easier and more accessible. Imports and exporters now have document numbers. “They have the opportunity to see where the cargo is, whether it is by air, by sea or by road. In addition, since the possibility of obtaining freight and other expenses from online systems has become widespread in recent years, importers and exporters have started to make both their real shipments and their planning processes much faster sadece.”

Logistics companies that do not care about digitalization will have difficulties in the future.

Stating that logistics companies that do not attach importance to digitalization will have difficulty in consolidating their future positions, Oğuz Büte said, ” It will be even more difficult for the companies that cannot add good and quality service to digitalization and do not have the ability to act quickly and effectively for a solution when there is a problem will be even more difficult. The main problem of digitalization arise from the inability to calculate how and according to which criteria to solve a problem when it is occurred. At this point, the human factor comes into play. The factor that solves the problems is the human factor.”

Turkey has a lot of advantages

Expressing that Turkey has many advantages in the logistics sector until 2040, Büte said, “Even the war in our region at the moment shows how important we are for the supply chain. If we can give more weight to railway transportation, which we can describe as our bleeding wound, we will be able to manage this network very effectively in terms of both tonnage and cost. There is also a serious potential in maritime transport. We need to develop our ports and use this potential. Since both western and eastern traffic pass through our lands, we can be a full epicenter for the land route. In short, if these structures and planned steps are taken by 2040, Turkey may be one of the rare countries that can make serious gains from this sector.” He drew attention to the regional and global importance of Turkey.

En Üste Çık